ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

POSLEDNÁ AKTUALIZÁCIA: 18.01.2023


Spoločnosť E.M.P. Merchandising Handelsgesellschaft mbH ("EMP"), patriaca do skupiny Warner Music Group, berie otázky ochrany osobných údajov vážne a žiada, aby ste sa oboznámili s tým, ako informácie zhromažďujeme, používame a zverejňujeme. Tieto Zásady ochrany osobných údajov opisujú ako postupujeme s údajmi, ktoré my, jedna z našich EMP spoločností (E.M.P. Merchandising Handelsgesellschaft GmbH, EMP Mail Order UK Ltd, Emp Mailorder Italia S.r.l., Large Popmerchandising B.V. a Large Popmerchandising B.V.B.A) alebo naši poskytovatelia služieb zhromažďujú prostredníctvom niektorých našich alebo nami kontrolovaných webových stránok, webových aplikácií (napr. ovládacie nástroje a aplikácie) a mobilných aplikácií („mobilné aplikácie“), ktoré odkazujú na tieto Zásady ochrany osobných údajov (ďalej len "objekt" jednotlivo, alebo "objekty" hromadne). Poskytnutím osobných údajov (ako je uvedené nižšie) našej spoločnosti prostredníctvom objektov potvrdzujete, že ste si prečítali a pochopili tieto Zásady ochrany osobných údajov.

1. OSOBNÉ ÚDAJE

1.1 Osobné údaje, ktoré môžeme zhromažďovať

V súvislosti s objektami zhromažďujeme dva typy údajov: Osobné údaje a ostatné údaje. „Osobné údaje“ sú údaje, ktoré vás identifikujú, alebo umožňujú vašu identifikáciu ako jednotlivca. „Ostatné údaje“ sú akékoľvek informácie, ktoré neodhaľujú vašu totožnosť. Ak sa od nás v súlade s platnou legislatívou vyžaduje, aby sme s ostatnými údajmi zaobchádzali ako s osobnými údajmi, môžeme tieto údaje sprístupniť iba pre účely, pre ktoré sprístupňujeme osobné údaje tak, ako je opísané v týchto zásadách. Ostatné údaje sú opísané osobitne nižšie v časti „OSTATNÉ ÚDAJE“.

My a naši poskytovatelia služieb môžeme zhromažďovať nasledovné osobné údaje:

 • Meno
 • Poštová adresa (vrátane fakturačnej a dodacej adresy)
 • Telefónne číslo
 • E-mailová adresa
 • Dátum narodenia
 • Číslo kreditnej a debetnej karty
 • Podrobnosti o kúpe
 • Veľkosť, hmotnosť - ak používate veľkostnú tabuľku

1.2 Zhromažďovanie osobných údajov

Spolu s našimi poskytovateľmi služieb zhromažďujeme osobné údaje prostredníctvom objektov rôznymi spôsobmi, vrátane:

1.2.1 Prostredníctvom objektov

Osobné údaje môžeme zhromažďovať prostredníctvom objektov, napríklad keď sa prostredníctvom takýchto objektov zaregistrujete na odber newsletteru, ak si zaregistrujete konto, urobíte nákup, odošlete požiadavku, alebo v prípade inej komunikácie.

1.2.2 Offline

Osobné údaje o vás môžeme zhromažďovať aj v režime off-line, napr. ak ste nám svoje údaje poskytli priamo v obchode spoločnosti E.M.P alebo na koncerte.

1.2.3 Z iných zdrojov

Vaše osobné údaje môžeme získať aj z iných zdrojov, napr.:

 • databáza s adresami; alebo
 • od marketingových partnerov, ktorí nám informácie poskytujú v súvislosti s marketingovými a propagačnými kampaňami týkajúcimi sa našej podnikateľskej činnosti.

Ak pre účasť v našich lotériách, súťažiach alebo propagačných akciách používate svoje konto na sociálnych sieťach, alebo iné konto tretej strany, alebo sa prihlasujete prostredníctvom našich objektov, zdieľate tak s nami niektoré osobné údaje z vášho konta tretej strany, ktoré môžu zahŕňať napríklad vaše meno, e-mailovú adresu, fotografiu, zoznam kontaktov na sociálnych sieťach, históriu počúvania skladieb, obľúbené skladby a iné informácie, ktoré nám sprístupnite, keď sa pripojíte prostredníctvom konta tretej strany.

1.2.4

Podľa zákona alebo zmluvy nám nie ste povinní poskytovať žiadne osobné údaje. Napríklad, ak všetranne využívate rôzne možnosti alebo príležitosti ponúkané prostredníctvom objektov, zhromažďujeme vaše osobné údaje s cieľom zabezpečiť čo najväčší komfort pri ich využívaní.

1.3 Ako používame osobné údaje

My a naši externí poskytovatelia služieb môžeme zhromažďovať osobné údaje pre nasledovné obchodné účely:

1.3.1

Zabezpečenie funkčnosti objektov a splnenie / zodpovedanie vašich požiadaviek.

 • Za účelom zabezpečenia funkčnosti objektu, ako napr. zabezpečenie prístupu k registrovanému kontu a zabezpečenie príslušného zákazníckeho servisu.
 • Za účelom odpovedania na vaše otázky a splnenia vašich požiadaviek, keď nás kontaktujete prostredníctvom jedného z našich online formulárov alebo iným spôsobom, napríklad, keď nám odošlete otázky, návrhy, pozitívne spätné väzby alebo sťažnosti, alebo keď si od nás žiadate informácie o objektoch.
 • Zasielanie administratívnych informácií, vrátane informácií o objektoch a zmenách našich podmienok a zásad.
 • Na dokončenie vášho nákupu, napríklad, na spracovanie vašej platby, zabezpečenie doručenia vašej objednávky, komunikáciu s vami vo veci vášho nákupu a poskytnutie príslušného zákazníckeho servisu.
 • Zabezpečenie medzinárodného zákazníckeho servisu všetkými spoločnosťami EMP.

Tieto činnosti vykonávame s cieľom riadiť náš zmluvný vzťah s vami a/alebo aby sme splnili zákonné požiadavky.

1.3.2

Poskytovanie newsletteru a/alebo iných marketingových materiálov a umožnenie zdieľania na sociálnych sieťach.

 • Zasielanie newsletteru s informáciami o našich produktoch a službách a newsletteru s informáciami od našich pridružených spoločností v rámci skupiny Warner Music Group. Pri prihlásení sa na odber newsletteru môžete voliteľne uviesť aj ďalšie informácie. Ak ste sa prihlásili na odber nášho newsletteru, dostanete od nás e-mail. Na dokončenie registrácie/prihlásenia, je potrebné kliknúť na aktivačný odkaz v tomto e-maile.
 • Na zasielanie iných marketingových informácií, o ktorých sa domnievame, že by vás mohli zaujímať, ak ste uviedli, že by ste ich chceli dostávať (vrátane, okrem iného, od našich poskytovateľov služieb, ktorí posielajú priame e-maily a iné formy reklamy).
 • Na odosielanie SMS správ na vaše telefónne číslo, napr. ak ste sa s týmto číslom zúčastnili súťaže a uviedli ste, že by ste ich chceli prijímať. Majte prosím na pamäti, že tieto správy a dáta môžu byť spoplatnené. Informácie o príslušných poplatkoch si môžete overiť u svojho poskytovateľa mobilných služieb.

Tieto činnosti vykonávame len s vašim súhlasom, alebo ak na to máme oprávnený záujem.

1.3.3

Analyzovanie osobných údajov/informácií v obchodných reportoch a poskytovanie personalizovaných služieb.

 • Na analýzu alebo predikciu preferencií našich užívateľov s cieľom pripraviť súhrnné správy o trendoch používania nášho digitálneho obsahu, ktoré nám následne umožňujú zlepšovať naše objekty.
 • Na personalizáciu zobrazovaného obsahu pri používaní objektov pomocou vašej IP adresy a to zobrazovaním produktov a ponúk šitých na mieru pre vás.

Personalizované služby budeme poskytovať s vašim súhlasom, alebo ak na to máme oprávnený záujem.

1.3.4

Pre umožnenie vašej účasti v lotériách, súťažiach alebo iných propagačných akciách.

 • Aby sme vám umožnili zúčastniť sa v lotériách, súťažiach a podobných propagačných akciách pomocou vášho mena, adresy a e-mailovej adresy a aby sme tieto aktivity mohli spravovať. Niektoré z týchto aktivít môžu obsahovať dodatočné pravidlá, ktoré môžu obsahovať ďalšie informácie (napr. dátum narodenia) o použití a sprostredkovaní vašich osobných údajov. Z tohto dôvodu vám odporúčame, pozorne si tieto pravidlá prečítať. V prípade rozporu medzi spomínanými pravidlami a týmito zásadami ochrany osobných údajov majú tieto pravidlá prednosť.
 • O výsledku súťaže vás bude spoločnosť EMP informovať e-mailom. Ak súťaž vyhráte, spoločnosť E.M.P môže zverejniť vaše meno.

Tieto informácie používame na riadenie nášho zmluvného vzťahu s vami.

1.3.5

Zhromažďovanie a/alebo anonymizácia osobných údajov.

 • Vaše osobné údaje môžeme zhromažďovať a anonymizovať tak, aby sa už viac nepovažovali za informácie umožňujúce identifikáciu osôb. Robíme tak za účelom vytvárania ďalších údajov pre naše použitie, ktoré môžeme použiť a sprístupniť na akýkoľvek účel.

Tieto aktivity vykonávame ak na to máme oprávnený záujem.

1.3.6

Splnenie našich obchodných zámerov.

 • K analýze údajov, napríklad s cieľom zlepšiť efektívnosť našich objektov;
 • Pre audity zamerané na overenie, či naše interné procesy fungujú podľa plánu a spĺňajú legislatívne, regulačné a zmluvné požiadavky;
 • Na účely monitovania možných pokusov o podvod a zaistenie bezpečnosti, napríklad na detekciu a prevenciu kybernetických útokov alebo pokusov o krádež identity;
 • Na vývoj nových produktov a služieb;
 • Na ďalší rozvoj, zdokonalenie, alebo úpravu našich aktuálnych produktov a služieb;
 • Na identifikáciu užívateľských trendov, napríklad aby sme zistili, o ktoré oblasti našich objektov majú užívatelia najväčší záujem;
 • Na určenie efektívnosti propagačných kampaní, aby sme tieto kampane mohli prispôsobiť potrebám a záujmom našich užívateľov;
 • Na vykonávanie a rozširovanie našich obchodných aktivít, napríklad na zistenie, ktoré oblasti našich objektov sú pre užívateľov najzaujímavejšie, aby sme sa mohli sústrediť na uspokojenie záujmov/potrieb našich užívateľov.

Tieto činnosti vykonávame s cieľom riadiť náš zmluvný vzťah s vami tak, aby sme splnili naše zákonné požiadavky a/alebo preto, lebo máme oprávnený záujem.

1.4 Sprostredkovanie osobných údajov

Osobné údaje sprostredkujeme:

1.4.1

Skupine Warner Music a jej pridruženým spoločnostiam na marketingové účely. Zoznam pobočiek Warner Music Group môžete nájsť na nasledovnej adrese: https://www.wminewmedia.com/affiliates/.

Bližšie informácie o Zásadách ochrany údajov v rámci Warner Music Group nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov: https://www.wminewmedia.com/privacy/.

1.4.2

Našim externým poskytovateľom služieb (v niektorých prípadoch aj našim pridruženým spoločnostiam) s cieľom podpory služieb, ktoré nám poskytujú

 • Môže to zahŕňať poskytovateľov služieb poskytujúcich napríklad hosting, analýzu údajov, spracovanie platieb, plnenie objednávok, zabezpečovanie infraštruktúry, IT služby, zákaznícky servis, doručovanie e-mailov, spracovanie kreditných kariet, auditovanie a ďalšie súvisiace služby.
 • Výberom možnosti „Platba na faktúru“ môžeme zhromažďovať osobné informácie potrebné na spracovanie nákupu hradeného faktúrou, na vykonanie kontroly totožnosti, kredibility a sprostredkovanie týchto údajov spracovateľovi platieb. Poskytovateľ uvedené údaje vyžaduje pre získanie informácií o totožnosti a kredibilita kupujúceho od príslušných ratingových agentúr.

1.4.3

Tretím stranám, aby im bolo umožnené odosielať vám marketingové informácie v súlade s vašimi preferenciami.

 • Nepridruženým tretím stranám, alebo ich predajcom, aby im bolo umožnené odosielať vám digitálne a/alebo iné marketingové informácie.
 • Našim interpretom (príp. vrátane členom skupín) a ich zástupcom, aby mohli tieto informácie použiť na zasielanie informácií (vrátane marketingových hlásení), o ktorých sa domnievajú, že by vás mohla zaujímať, napríklad ak (a) sa zaregistrujete do distribučného zoznamu daného interpreta a/alebo na odber jeho newsletteru, (b) sa zaregistrujete na stránke interpreta, alebo (c) ste iným spôsobom uviedli, že by ste chceli dostávať informácie a/alebo marketingové informácie týkajúce sa uvedeného interpreta. Nekontrolujeme a teda nie sme zodpovední za používanie osobných údajov zo strany interpreta a jeho zástupcov.

1.4.4

Príslušnému interpretovi, ktorý s nami nie je prepojený, ak ste prejavili záujem o tohto interpreta (napr. registráciou na jeho webovej stránke).

1.4.5

Tretím stranám, ktoré sponzorujú súťaže, lotérie a podobné propagačné akcie s cieľom uskutočniť a spravovať takéto súťaže, lotérie a akcie

1.4.6

Používaním objektov nám môžete sprístupniť vaše osobné informácie

 • Prostredníctvom „message boards“, chatu, profilových stránok, blogov a iných služieb, prostredníctvom ktorých môžete uverejňovať informácie a materiály. Majte prosím na pamäti, že akékoľvek informácie a materiály, ktoré zverejníte prostredníctvom objektov sa stanú verejnými a môžu byť prístupné návštevníkom objektu a širokej verejnosti a môžu sa prostredníctvom internetu a iných mediálnych kanálov distribuovať ďalej a teda môžu osloviť širšie publikum. Odporúčame vám, aby ste boli veľmi opatrní pri rozhodovaní o zverejnení svojich osobných údajov alebo ostatných údajov prostredníctvom objektov.

1. 5 Iné použitie a sprístupnenie údajov

Vaše osobné údaje tiež používame a sprístupňjeme podľa potreby alebo vhodnosti, najmä ak máme zákonnú povinnosť alebo oprávnený záujem tak urobiť:

1.5.1

K plneniu platné právne prerdpisy.

 • Môže sa to týkať aj zákonov mimo krajiny vášho bydliska.

1.5.2

Na základe žiadostí štátnych orgánov a úradnch inštitúcií.

 • Môže sa to týkať inštitúcií mimo krajiny vášho bydliska.

1.5.3

Pri spolupráci s orgánmi činnými v trestnom konaní.

 • Napríklad, keď reagujeme na žiadosti a príkazy ogánov presadzujúcich práva.

1.5.4

Z iných legislatívnych dôvodov.

 • K presadzovaniu našich zmluvných podmienok
 • K ochrene našich obchodných činností alebo činností našich pridružených spoločností a interpretov;
 • K ochrene práv, súkromia, bezpečnosti alebo majetku našej spoločnosti alebo našich pridružených spoločností, interpretov, či iných osôv;
 • Aby nám bolo umožnené využiť dostupné opravné prostriedky alebo snahy obmedziť škody, ktoré môžeme utrpieť.

1.5.5

V súvislosti s predajom alebo obchodnou transakciou.

 • Máme oprávnený právny záujem na prenose vašich osobných údajov tretím stranám v prípade akejkoľvek reorganizácie, zlúčenia, predaja, postúpenia, prevodu alebo iného rozdelenia celého alebo akejkoľvek časti našej spoločnoti, majetku alebo zásob (vrátane konkurzných a podobných konaní). Takouto treťou stranou môžu byť napríklad kupujúci a ich poradcovia.

1.6 Doba uchovávania

Vaše osobné údaje budeme uchovávať tak dlho, ako to bude potrebné alebo povolené, vzhľadom na účel(y), na ktoré boli získané a v súlade s platnými právnymi predpismi.

Medzi kritériá použité na určenie doby uchovávania údajov patria:

 • Doba trvania nášho existujúceho zmluvného vzťahu a doba sprístupňovania objektov (napríklad obdobie, počas ktorého máte u nás konto, alebo používate objekty);
 • Skutočnosť, že existuje zákonná povinnosť, ktorou sa riadime (napríklad niektoré zákony vyžadujú, uchovávanie záznamov o našich transakciách pred ich vymazaním po určitý čas); alebo
 • Okolnosti, pre ktoré je uchovávanie údajov vhodné vzhľadom na naše právne postavenie (napr. v súvislosti s platným obmedzením odpovednosti, súdnymi spormi alebo úradným vyšetrovaním).

1.7 Citlivé údaje

Žiadame vás, aby ste nám cez žiadne objekty, ani iným spôsobom, neposkytovali akékoľvek citlivé osobné údaje (napr. číslo sociálneho zabezpečenia, informácie týkajúce sa rasového alebo etnického pôvodu, politické názory, náboženské vyznanie alebo iné presvedčenie, zdravotný stav, trestný register alebo odborové členstvo).

2. OSTATNÉ ÚDAJE, KTORÉ MÔŽEME ZHROMAŽĎOVAŤ

Spolu s našimi poskytovateľmi služieb tretích strán môžeme zhromažďovať ostatné údaje (definované vyššie), ako napríklad:

 • Informácie o prehliadači a zariadení
 • Údaje o používaní mobilnej aplikácie
 • Protokolové súbory (Log file) servera
 • Informácie zhromažďované prostredníctvom súborov cookie, pixeltag a iných technológií. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie nájdete na Cookie-Policy.
 • Informácie o geografickej polohe
 • Demografické informácie a ďalšie informácie, ktoré ste poskytli a ktoré neumožňujú identifikáciu osôb
 • Informácie o spôsobe, ako využívate objekty
 • Súhrnné informácie

2.1 Zhromažďovanie ostatných údajov

Spolu s našimi externými poskytovateľmi služieb môžeme zhromažďovať ostatné údaje rôznymi spôsobmi, vrátane nasledovného:

2.1.1

Prostredníctvom vášho prehliadača alebo zariadenia:

Niektoré informácie zhromažďuje väčšina prehliadačov, napr. Media Access Control adresu (MAC-adresu), typ zariadenia (Windows alebo Macintosh), rozlíšenie obrazovky, verziu operačného systému, typ a verziu internetového prehliadača ako aj typ a verziu používaného objektu. Spolu s našimi poskytovateľmi služieb môžeme zhromažďovať aj informácie o špecifickom identifikátore zariadenia, ktorý sme my alebo naši poskytovatelia služieb priradili zariadeniu, z ktorého pristupujete do objektu, ako aj iné informácie o transakciách týkajúce sa zariadenia, ktoré my alebo naši poskytovatelia služieb môžeme použiť na zobrazovanie alebo doručovanie obsahu a reklám.

2.1.2

Prostredníctvom používania mobilných aplikácií:

Keď sťahujete a používate mobilnú aplikáciu, my a naši poskytovatelia služieb môžeme sledovať a zhromažďovať údaje o používaní mobilnej aplikácie, ako napr. dátum a čas prístupov mobilnej aplikácie z vašeho zariadenia na naše servery a aké informácie a súbory boli na základe čísla vášho zariadenia do mobilnej aplikácie stiahnuté.

2.1.3

Prostredníctvom protokolových súborov (log file) servera:

IP adresa (Internet protocol-adresa) je číslo, ktoré sa automaticky priradí k zariadeniu, z ktorého pristupujete do objektu prostredníctvom vášho poskytovateľa služieb a automaticky sa identifikuje a zaznamená do protokolových súborov nášho servera pri každej návšteve objektu, spolu s časom návštevy a vykonanou aktivitou. Spolu s našimi poskytovateľmi služieb používame IP adresu napríklad na účely výpočtu používania objektu, podpory diagnostiky problémov so serverom, správy objektov a určenie vašej približnej geografickej polohy.

2.1.4

Prostredníctvom súborov cookie:

My a naši poskytovatelia služieb môžeme používať súbory cookie, pixel tags, web beacons, Adobe Flash technológiu (vrátane Flash Local Stored Objects („Flash LSOs“)) a ďalšie podobné technológie, prostredníctvom ktorých vám môžeme poskytovať lepšie prispôsobené informácie o našich produktoch a službách a pri produktoch tretích strán tieto súbory umožňujú nepretržitý prístup a používanie objektov ako aj zhromažďovanie a ukladanie informácií o používaní objektu. Napríklad súbory pixel tags a web beacons môžu byť v spojení použiívané na sledovanie akcií užívateľov objektu, na meranie úspešnosti marketingových kampaní a zostavovanie štatistík o využití objektu ako aj o miere odozvy.

 • Ak si neželáte, aby sa údaje zhromažďovali prostredníctvom súborov cookie, na väčšine zariadení existuje jednoduchý postup, ktorý umožňuje odmietnutie používanie súborov cookie. Viac informácií o súboroch cookie nájdete na stránke https://www.allaboutcookies.org/. Ak sa rozhodnete súbory cookie odmietnuť, nebudete mať prístup k niektorým alebo všetkým funkciám a propagáciám ponúkaným prostredníctvom objektu.
 • Ak vaše zariadenie ukladá súbory Flash LSO, a vy si neželáte, aby sa ukladali na zariadení, prostredníctvom ktorého používate objekty, môžete upraviť nastavenia Flash playera tak, aby blokoval ukladanie Flash LSO pomocou nástrojov na paneli nástrojov. Okrem toho môžete Flash LSO kontrolovať tak, že prejdete na panel nastavení ukladacieho priestoru a budete postupovať podľa pokynov (ktoré môžu zahŕňať pokyny vysvetľujúce ako vymazať existujúce Flash LSO (na webe Macromedia uvádzané ako „informácie“), ako predchádzať ukladaniu Flash LSO v zariadení bez potreby vášho ďalšieho potvrdnia (pre Flash player verzia 8 a novšie), ako môžete zmazať Flash LSO, ktoré nedodáva operátor stránky, na ktorej sa momentálne nachádzate. Upozorňujeme, že ak Flash player nastavíte tak, aby zmierňoval alebo obmedzoval akceptovanie Flash LSO, môžete obmedziť alebo znemožniť funkciu niektorých Flash aplikácií, vrátane tých, ktoré sú používané v súvislosti s pripojením k objektom alebo nášmu obsahu. Očakávame, že naši poskytovatelia služieb a dodávatelia technológií budú rešpektovať akékoľvek vaše rozhodnutie obmedziť Flash LSO, nemôžeme to však zaručiť.
 • Používanie týchto technológií umožňuje tretím stranám a ich predajcom poskytovať reklamy o našich produktoch a službách, ako aj produkty a služby iných strán, ak použivate objekty alebo iné aplikácie, alebo navštevujete webové stránky prostredníctvom internetu a to na ktoromkoľvek vašom zariadení. Tieto tretie strany môžu počas používania objektov, iných aplikácií, webových stránok alebo webových objektov do zariadenia, prostredníctvom ktorého pristupujete k objektom a iným aplikáciám na internete, vložiť tzv. pixel tags“, „web beacons“, „clear GIFs“ alebo podobné technológie, ako aj súbory cookie. Predajcovia/tretie strany môžu tieto technológie, ako aj informácie, ktoré zhromažďujú o vašom použití online, používať na vašu identifikáciu na všetkých koncových zariadeniach, ktoré používate, ako sú mobilné zariadenia alebo laptopy. Predajcovia/tretie strany môžu použiť informácie o vašej návšteve - ako aj o zariadení použitom na návštevu - objektoch a iných aplikáciách, webových stránkach alebo webových aplikáciách (okrem vášho mena, adresy a telefónneho čísla) a informácie od iných tretích strán, aby vám poskytli reklamy o našich tovaroch a službách a tovaroch a službách iných tretích strán, ktoré by vás mohli zaujímať. Tieto tretie strany môžu používať údaje o vašich návštevách objektov a iných aplikácií, či webových stránok a webových objektov na rôznych zariadeniach, ktoré používate (s výnimkou vášho mena, adresy a telefónneho čísla), ako aj informácie od tretích strán poskytnuté za účelom poskytovať reklamy o produktoch a službách, ktoré by vás mohli zaujímať. V prípade záujmu o viac informácií o týchto technológiách, navštívte webovú stránku Network Advertising Initiative na: www.networkadvertising.org alebo Digital Advertising Alliance na: www.aboutads.info. Uvedené stránky môžete navštíviť aj na prerušenie týchto marketingových praktík na vašej obrazovke alebo mobilných prehliadačoch koncového zariadenia, na ktorom si prezeráte aj tieto Zásady ochrany osobných údajov.
 • Naše objekty nereagujú na tzv. správy vyhľadávacieho prehliadača typu „do-not-track“.

2.1.5

Informácie o geografickej polohe

Ak používate akékoľvek produkty alebo služby umožňujúce určovanie polohy, je možné, že nám poskytujete informácie o svojej polohe. Ak používate službu určovania polohy, môžeme zhromažďovať a spracovávať údaje o vašej presnej geografickej polohe ako napr. GPS signály odoslané mobilným zariadením. Spolu s našimi poskytovateľmi služieb a našimi partnermi môžeme používať polohu zariadenia za účelom poskytovania personalizovaných služieb, obsahu a reklamy v závislosti od polohy. V niektorých prípadoch vám môže byť umožnené povoliť alebo zakázať takéto použitie polohy vášho zariadenia, ak však takéto použitie zamietnete, pravdepodobne vám nebudeme vedieť poskytnúť príslušné personalizované služby a obsah.

2.1.6

Od vás:

Ak nám tieto informácie poskytnete dobrovoľne, môžeme zhromažďovať demografické údaje ako napr. vaše PSČ alebo pohlavie ako aj ostatné údaje ako napríklad uprednostňovaný spôsob komunikácie. Tieto informácie nemusia identifikovať vás ani iného používateľa objektov, pokiaľ k nim nie sú pridané ďalšie údaje, ktoré by takúto identifikáciu umožnili. V takom prípade sa s týmito údajmi bude zaobchádzať ako s osobnými údajmi.

2.1.7

Údaje o vašich reakciách počas návštev objektov:

Môžeme zhromažďovať údaje o vašich reakciách počas návštev objektov. Niektoré objekty môžu využívať napríklad analytické nástroje s cieľom vylepšiť ponuku produktov, služieb a spracovanie objektov. Tieto zhromaždené údaje nám môžu oznámiť, ktoré služby a vlastnosti objektu najviac využívate, ako aj typ zariadenia, funkcie hardvéru, krajinu a jazyk verzie na vašom zariadení, atď.

2.1.8

Zhromažďovaním údajov:

Môžeme zhromažďovať osobné údaje tak, aby konečný produkt neidentifikoval vás ani iného užívateľa objektu, napríklad prostredníctvom osobných údajov na výpočet percentuálneho podielu našich užívateľov, ktorí majú radi konkrétneho interpreta.

2.1.9

Social plugin:

Naše pluginy nie sú integrované do webovej lokality neobmedzene, ale len ako prepojenie HTML (tzv. „shariff plugin“). Tento typ integrácie zaručuje, že sa nevytvorí žiadne spojenie s poskytovateľom sociálnej siete už pri používaní našej webovej lokality. Ak kliknete na odkaz sociálnej siete, otvorí sa nové okno a prístup na stránku poskytovateľa služby. Pokiaľ ide o účel a rozsah zhromažďovania a spracovania údajov a využitia údajov prostredníctvom poskytovateľa sociálnych sietí a pre vaše s tým súvisiace práva a možnosti nastavenia, pozrite si zásady ochrany osobných údajov poskytovateľov.

2.2 Používanie a sprostredkovanie ostatných údajov

Upozorňujeme, že ostatné údaje môžeme použiť a sprostredkovať na ľubovoľný účel, pokiaľ príslušné právne predpisy neustanovujú inak. Ak sa od nás v súlade s platnou legislatívou vyžaduje, aby sme s ostatnými údajmi zaobchádzali ako s osobnými údajmi, môžeme tieto údaje použiť a sprostredkovať iba pre účely, pre ktoré sprostredkovať osobné údaje tak, ako je opísané v časti „Zhromažďovanie ostatných údajov“. V niektorých prípadoch môžeme kombinovať ostatné údaje s osobnými údajmi (napríklad skombinovať vaše meno s vašou geografickou polohou). V prípade, že skombinujeme ostatné údaje s osobnými údajmi, budeme s týmito údajmi zaobchádzať ako s osobnými údajmi.

3. BEZPEČNOSŤ

Na ochranu osobných údajov, ktoré máme k dispozícii, použijeme primerané fyzické, technické a administratívne opatrenia. Ak máte dôvod domnievať sa, že komunikácia s nami už nie je bezpečná, okamžite nás o tom informujte prostredníctvom kontaktných údajov uvedených nižšie.

4. VAŠE PRÁVA

4.1 Vaše možnosti voľby týkajúce sa použitia a sprostredkovania vašich osobných údajov

Máme veľa možností ako môžeme použiť a sprístupniť vaše osobné údaje na marketingové účely.

Ako je uvedené nižšie, odvolať svoj súhlas môžete pokiaľ ide o:

4.1.1

Prijímanie marketingových e-mailov od nás a pridružených spoločností:

Ak si od nás a našich pridružených spoločností neželáte priebežne dostávať e-maily týkajúce sa marketingu, môžete sa rozhodnúť prijímanie takýchto e-mailov zrušiť či už odhlásením prostredníctvom odkazu v prijatom e-maile, alebo tak, že nám odošlete e-mail na adresu dataprotection@emp-shop.sk

4.1.2

Prijímanie SMS marketingových textových správ od nás a našich pridružených spoločností:

Ak si od nás a našich pridružených spoločností neželáte priebežne dostávať SMS, môžete sa rozhodnúť prijímanie týchto SMS zrušiť odoslaním textovej správy „STOP“ alebo e-mailom na dataprotection@emp-shop.sk

4.1.3

Vaše osobné údaje zdieľame s interpretmi alebo nepridruženými tretími stranami pre ich marketingové účely:

Ak si želáte, aby sme vaše osobné údaje priebežne nezdieľali s interpretmi alebo pridruženými osobami pre ich marketingové účely, môžete sa rozhodnúť toto zdieľanie zrušiť odoslaním e-mailu na dataprotection@emp-shop.sk .

Vo svojom e-maili prosím objasnite, z čoho sa odhlasujete. Vašej žiadosti vyhovieme hneď ako to bude možné, každopádne v zákonom požadovanej lehote. Majte prosím na pamäti, že ak sa rozhodnete zrušiť prijímanie marketingových správ od nás, môžeme vám stále zasielať správy administratívnho charakteru.

4.2 Možnosti prístupu k vašim osobným údajom, ako ich zmeniť alebo odstrániť

Ak chcete získať prístup k svojim osobným údajom, skontrolovať ich, opraviť, aktualizovať, obmedziť alebo vymazať niektoré údaje, ktoré ste nám v minulosti poskytli, ak máte námietky proti nášmu použitiu vašich osobných údajov alebo ak chcete požiadať o elektronickú kópiu vašich osobných údajov za účelom odoslania inej spoločnosti (v rozsahu, v akom ste oprávnený tieto údaje prenášať), môžete nás kontaktovať na: dataprotection@emp-shop.sk. Na vašu žiadosť odpovieme v súlade s platnou legislatívou.

Sťažnosť môžete podať aj na príslušnom regulačnom úrade orgánu na ochranu osobných údajov https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

Vo vašej žiadosti jasne uveďte, ktoré osobné údaje si prajete zmeniť, či si prajete svoje osobné údaje v našej databáze utajiť alebo inak uveďte, aké obmedzenia by ste chceli aplikovať v zmysle používania vašich osobných údajov. Z dôvodu vašej ochrany môžeme implementovať iba žiadosti týkajúce sa osobných údajov spojených s konkrétnou e-mailovou adresou, ktorú používate na odoslanie vašej žiadosti, pričom je možné, že pred splnením vašej požiadavky bude potrebné overenie vašej totožnosti. Vašej žiadosti sa pokúsime vyhovieť hneď, ako to bude možné.

Majte prosím na pamäti, že možno budeme musieť niektoré údaje uchovať na účely dokladovania a/alebo na dokončenie všetkých transakcií, ktoré ste začali pred požiadaním o zmenu alebo vymazanie (napr. ak ste urobili online nákup alebo sa prihlásili do súťaže, je možné, že sa vám nepodarí zmeniť alebo vymazať poskytnuté údaje do času, kým sa daný nákup alebo súťaž neukončí).

V prípadoch, keď vaše údaje zhromažďujeme a používame na základe vášho súhlasu, môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailu na adresu: dataprotection@emp-shop.sk, pričom toto odvolanie nebude mať vplyv na zákonnosť spracovania údajov na základe súhlasu, ktorý ste nám dali pred zrušením.

5. CEZHRANIČNÝ PRENOS ÚDAJOV

Objekty sú kontrolované a riadené z Nemecka; v súlade s tým platí, pokiaľ to zákon umožňuje, že tieto Zásady ochrany osobných údajov, ako aj zhromažďovanie, použitie ako aj sprístupňovanie vašich osobných údajov sa riadia zákonmi Nemecka. Vaše osobné údaje môžu byť uložené a spracované v ktorejkoľvek krajine, kde máme obchodné priestory, alebo v ktorých poskytujeme služby zákazníckeho servisu. Používaním objektov ste si vedomí toho, že vaše údaje budú presúvané do krajín mimo krajiny vášho pobytu, vrátane krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), ktoré môžu mať iné zásady ochrany osobných údajov, ako vaša krajina.
V prípade, že máte bydlisko v niektorej zo zmluvných krajín EHP: Niektoré krajiny mimo EHP považuje EÚ Komisia za krajiny s primeranou úrovňou ochrany údajov v súlade s normami EHP (úplný zoznam týchto krajín je k dispozícii tu: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_de. Pre prevody údajov z EHP do krajín, ktoré EÚ Komisia nepovažuje za krajiny s postačujúcou úrovňou ochrany osobných údajov, sme zaviedli primerané opatrenia, ako napríklad štandardné zmluvné doložky prijaté Európskou komisiou týkajúce s osobných údajov. Kópiu týchto opatrení môžete získať, ak odošlete e-mail nadataprotection@emp-shop.sk.

6. AKTUALIZÁCIA ZÁSAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zásady ochrany osobných údajov môžeme kedykoľvek zmeniť. Informáciu o poslednej revízii týchto Zásad ochrany osobných údajov nájdete pod označením „POSLEDNÁ AKTUALIZÁCIA“. Akékoľvek zmeny týchto Zásad ochrany osobných údajov nadobúdajú účinnosť momentom zverejnenia prostredníctvom objektu.

7. AKO NÁS KONTAKTOVAŤ

Spoločnosť E.M.P. Merchandising Handelsgesellschaft mbH je zodpovedná za zhromažďovanie, používanie a sprístupňovanie vašich osobných údajov v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa týchto Zásad ochrany osobných údajov alebo našich postupov pri spracovaní údajov nás kontaktujte e-mailom na adrese dataprotection@emp-shop.sk.

Naša poštová adresa je:
E.M.P. Merchandising Handelsgesellschaft mbH
Darmer Esch 70a
49811 Lingen
NEMECKO

Zodpovedná osoba:
André Bosse
Darmer Esch 70a
49811 Lingen
NEMECKO
telefón: 0049 591 - 9 14 310
E-Mail: dataprotection@emp-shop.sk

Zodpovedná osoba je „odborník na ochranu údajov“ certifikovaný spoločnosťou DEKRA.

Aby zodpovedná osoba mohla byť certifikovaným „odborníkom na ochranu údajov“, musí preukázať svoje vedomosti v písomnom teste. Certifikácia spoločnosti DEKRA má časovo obmedzenú platnosť a môže sa obnoviť pravidelným absolvovaním následných testov alebo preukázaním zápisu na podujatia v rámci nepretržitého vzdelávania. Tento certifikát vydala spoločnosť DEKRA Certification GmbH, Handwerkstr. 15, 70565 Stuttgart, NEMECKO.

Informácie o požadovaných vedomostiach sa nachádzajú na https://www.dekra-personenzertifizierung.de/informationstechnologie-und-datenschutz/fachkraft-fur-datenschutz.html a zahŕňajú, okrem iného, aj:

 • ustanovenia európskeho všeobecného nariadenia o ochrane údajov (EU GDPR) a jeho vykonávanie,
 • ustanovenia revidovaného federálneho zákona o ochrane údajov a jeho vykonávanie (BDSG)
 • bezpečnosť údajov a bezpečnosť IT: technické a organizačné opatrenia,
 • riadenie rizík,
 • riadenie ochrany údajov – organizácia ochrany údajov v spoločnosti,
 • zásady spracovávania osobných údajov,
 • zodpovedná osoba (interne/externe),
 • práva dotknutých osôb,
 • oznamovacie povinnosti,
 • a ďalšie.

Naša zodpovedná osoba spĺňa tieto požiadavky. Podľa pečate spoločnosti DEKRA táto certifikácia aktuálne platí do januára 2026.

Majte prosím na pamäti, že e-mailová komunikácia nie je vždy bezpečná. Do svojich e-mailových správ preto neuvádzajte žiadne informácie o kreditných kartách, ani iné citlivé informácie.