Politika ochrany osobných údajov

 

Ochrana vašich údajov je pre nás veľmi dôležitá. Pri používaní našej webovej lokality EMP.de alebo aplikácie EMP pre systémy iOS alebo Android budú – samozrejme – dodržané príslušné ustanovenia právnych predpisov o ochrane údajov v súlade s nasledujúcou politikou ochrany osobných údajov.

 

1 Prevádzkovateľ údajov

 

Spoločnosť E.M.P. Merchandising Handelsgesellschaft mbH,

ktorú zastupujú generálni riaditelia Ernst Trapp, Dr. Jan Fischer, Stuart Bergen, Antony Harlow, Eric Levin

Darmer Esch 70a

49811 Lingen

NEMECKO

telefón: 05 91 - 9 14 310

e-mail: mailbox@emp.de

 

Zodpovedná osoba:

 

André Bosse

Darmer Esch 70a

49811 Lingen

NEMECKO

telefón: 05 91 - 9 14 310

e-mail: datenschutz@emp.de

 

Zodpovedná osoba je „odborník na ochranu údajov“ certifikovaný spoločnosťou DEKRA.

 

Aby zodpovedná osoba mohla byť certifikovaným „odborníkom na ochranu údajov“, musí preukázať svoje vedomosti v písomnom teste. Certifikácia spoločnosti DEKRA má časovo obmedzenú platnosť a môže sa obnoviť pravidelným absolvovaním následných testov alebo preukázaním zápisu na podujatia v rámci nepretržitého vzdelávania. Tento certifikát vydala spoločnosť DEKRA Certification GmbH, Handwerkstr. 15, 70565 Stuttgart, NEMECKO.

 

Vyžadované poznatky o predmete sú podrobne uvedené na adrese http://www.dekra-personenzertifizierung.de/fachkraft-datenschutz a zahŕňajú okrem iných tieto informácie:

 

-   ustanovenia európskeho všeobecného nariadenia o ochrane údajov (EU GDPR) a jeho vykonávanie,

-   ustanovenia revidovaného spolkového zákona o ochrane údajov (BDSG, neu) a jeho vykonávanie,

-   bezpečnosť údajov a bezpečnosť IT: technické a organizačné opatrenia,

-   riadenie rizík,

-   riadenie ochrany údajov – organizácia ochrany údajov v spoločnosti,

-   zásady spracovávania osobných údajov,

-   zodpovedná osoba (interne/externe),

-   práva dotknutých osôb,

-   oznamovacie povinnosti,

-   a ďalšie 

 

Naša zodpovedná osoba spĺňa tieto požiadavky. Podľa pečate spoločnosti DEKRA táto certifikácia aktuálne platí do januára 2020.

 

2 Zhromaždené údaje a účel ich použitia

 

Osobné údaje budeme zhromažďovať na základe vášho súhlasu s cieľom plniť uzavreté zmluvy, resp. právne záväzky. Osobné údaje sú akékoľvek údaje súvisiace s identifikovanou alebo identifikovateľnou fyzickou osobou.

 

2.1 Údaje o používaní

 

Keď navštívite našu webovú lokalitu alebo použijete aplikáciu EMP, budeme zhromažďovať údaje o používaní (napríklad aký máte prehliadač, koľkokrát prebehol prístup, aké stránky ste navštívili, údaje o zariadení, verziu aplikácie a pod.), a to na štatistické účely, na optimalizovanie našich produktov a služieb a na zaručenie bezpečnosti systému.

 

2.2 Zhromažďované údaje pri zadaní objednávky ako neregistrovaný používateľ

 

Ak zadáte objednávku bez registrácie („objednávka ako hosť“), uchováme osobné údaje potrebné na spracovanie transakcie (meno, adresa, e-mailová adresa, platobné údaje).  Okrem toho nám môžete poskytnúť svoje telefónne číslo, aby sme sa s vami mohli rýchlejšie spojiť, keby sme mali nejaké otázky. Ak ste vyplnili voliteľné pole „dátum narodenia“, pošleme vám aj našu narodeninovú špeciálnu ponuku. Zákazníci prichádzajúci ako hostia tiež môžu čerpať výhody nášho medzinárodného zákazníckeho servisu.

 

Vaše osobné údaje spracujeme s cieľom spracovať a vybaviť vašu objednávku a optimalizovať naše produkty a služby zákazníkom. Na účely spracovania a vybavenia objednávky, odoslania produktov alebo spracovania a vedenia údajov o zákazníkoch budú osobné údaje prevedené špecializovaným poskytovateľom služieb, napríklad prepravným spoločnostiam.

 

2.3 Zhromažďované údaje pri zadaní objednávky ako registrovaný používateľ

 

Objednávanie z EMP je veľmi praktické. Ponúkame bezplatnú registráciu – osobné údaje sú v tomto prípade uchovávané na zákazníckom účte chránenom heslom nezávisle od akejkoľvek konkrétnej objednávky. Váš zákaznícky účet EMP zjednodušuje proces objednávania a ponúka tieto výhody:

 

-   vloženie produktov do nákupného košíka a pokračovanie v nákupe,

-   zrušenie potreby opakovane vypĺňať svoje údaje pri každom zadávaní objednávky,

-   prístup k svojim údajom z každého miesta a možnosť využívať medzinárodnú zákaznícku službu EMP,

-   možnosť zmeniť svoje údaje v položke Môj účet, alebo zrušiť svoj zákaznícky účet v položke Online obchod (pozri nižšie),

-   registrácia je absolútne bezplatná a nevyžaduje si nákup z vašej strany.

 

Na vytvorenie zákazníckeho účtu potrebujeme vaše meno a e-mailovú adresu. Okrem toho nám môžete uviesť aj svoje telefónne číslo a dátum narodenia. Svoje zákaznícky účet a v ňom uložené údaje si môžete kedykoľvek pozrieť. Môžete tak urobiť vo svojej osobnej oblasti v položke Váš účet (po prihlásení). Ak chcete odstrániť svoj zákaznícky účet v Online obchode, použite prepojenie Odstrániť účet. Upozorňujeme, že ak účet odstránite, údaje zhromaždené k vášmu zákazníckemu účtu sa vymažú zo zákazníckeho účtu v Online obchode pod podmienkou, že nebudú potrebné na vybavenie otvorených objednávok alebo na splnenie zákonných povinností, a že ak budete chcieť zadať novú objednávku, budete musieť znovu zadať svoje údaje.

 

S cieľom predísť prípadnému zneužitiu zákazníckeho účtu sa nezabudnite odhlásiť zo svojho účtu po každej relácii/registrácii. Niektoré prehliadače umožňujú uložiť používateľské meno a heslo a automaticky vyplnia tieto údaje pri každom ďalšom otvorení prihlasovacej stránky. Nemali by ste na to zabúdať najmä vtedy, ak používate verejný počítač alebo počítač používate spoločne s iným používateľom.

 

Ak sa chcete stať členom Zákulisného klubu, najprv si musíte vytvoriť zákaznícky účet. Údaje, ktoré zhromaždíme, sa potom spracujú aj na účely služieb ponúkaných členom Zákulisného klubu.

 

2.4 Medzinárodný zákaznícky servis

 

Ponúkame vám čo najjednoduchší, najpraktickejší a najkomplexnejší zákaznícky servis. Medzinárodný zákaznícky servis všetkých spoločností EMP máte k dispozícii na účely správy objednávok. Spoločnosti EMP zahŕňajú E.M.P. Merchandising HGmbH, EMP Mail Order UK Ltd, Emp Mailorder Italia S.r.l., Large Popmerchandising B.V. a Large Popmerchandising B.V.B.A..

 

V súvislosti so žiadosťami o servis tak môžete kontaktovať nielen spoločnosť EMP, v ktorej ste zadali objednávku, ale aj ostatné spoločnosti EMP. Spracúvajú vaše zákaznícke údaje, aby mohli spravovať vaše žiadosti o servis.

 

Spoločnosť EMP, ktorej ste zadali objednávku, prevedie vaše údaje týmto ďalším spoločnostiam EMP, aby v prípade servisu mali prístup k údajom o vašej objednávke.

 

Ak sa na nás obrátite so žiadosťou o servis prostredníctvom nášho kontaktného formulára, zhromažďujeme údaje potrebné na takýto kontakt (meno, e-mailová adresa). Voliteľne môžete zadať aj svoje zákaznícke číslo a adresu, aby sme žiadosť o servis mohli spracovať efektívnejšie a rýchlejšie.

 

2.5 Marketingové účely, napr. odber časopisu

 

Vaše osobné údaje použijeme aj na naše vlastné marketingové účely  (napr. posielanie nášho časopisu). Ak sa prihlásite na odber nášho časopisu, zhromaždíme vaše meno adresu. Zhromaždíme aj vaše doplňujúce voliteľné osobné údaje (dátum narodenia, e-mailová adresa, telefónne číslo, ako ste sa o nás dozvedeli), ak sa ich rozhodnete uviesť.

 

3 E-mailový bulletin EMP

 

Ponúkame vám možnosť prihlásiť sa na odber nášho bezplatného e-mailového bulletinu EMP. Ak sa prihlásite, budete dostávať e-mailové správy s informáciami o našich produktoch a službách, vrátane informácií o nových produktoch a službách, a pravidelné špeciálne ponuky.

 

Poskytnutím svojej e-mailovej adresy, začiarknutím políčka súhlasu a kliknutím na tlačidlo Zaregistrovať poskytujete súhlas, že spoločnosť EMP Merchandising Handelsgesellschaft mbH, Darmer Esch 70a, 49811 Lingen, môže používať vašu e-mailovú adresu na účely e-mailového marketing takto:

 

Týmto súhlasím s odoberaním bulletinu EMP a súhlasím, aby spoločnosť E.M.P. Merchandising mbH mohla spracovávať moje osobné údaje a pravidelne mi posielať informácie o svojich výrobkoch. Osobné údaje budú spracovávané v súlade s ustanoveniami politiky ochrany osobných údajov [uviesť hypertextové prepojenie]. Svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať tak, že to oznámim spoločnosti E.M.P. Merchandising mbH.

 

Pri prihlásení sa na odber bulletinu môžete voliteľne uviesť aj ďalšie informácie. Patria k nim vaše meno a priezvisko, dátum narodenia a vaše osobné záujmy, v súvislosti s ktorými by ste od nás chceli dostávať informácie.

 

Po prihlásení sa na odber nášho bulletinu od nás dostanete e-mail. V tomto e-maile budete musieť kliknúť na aktivačné prepojenie, čím sa dokončí prihlásenie na odber bulletinu. Vaša e-mailová adresa sa potom natrvalo uloží a nebude prevedená tretím stranám.

 

S cieľom posielať vám v bulletine také informácie, ktoré sú prispôsobené špeciálne vašim záujmom, budeme analyzovať, akým spôsobom využívate Online obchod, čiže ktoré produkty alebo služby si pozeráte alebo objednávate. Túto analýzu nepoužijeme na žiadne iné účely a informácie nepošleme žiadnym tretím stranám. Na sledovanie používania webovej lokality využívame súbory cookie. Väčšina prehliadačov súbory cookie predvolene prijíma. Relačné a trvalé súbory cookie môžete povoliť alebo zablokovať nezávisle od seba pomocou príslušných bezpečnostných nastavení v prehliadači. Ak súbory cookie zablokujete, za určitých okolností už nebudete mať k dispozícii niektoré prvky našej webovej lokality a niektoré webové lokality sa nemusia zobrazovať správne.

 

V záujme skvalitňovania nášho bulletinu využívame aj analytickú službu e-mailovej komunikácie Emarsys, ktorú ponúka spoločnosť Emarsys Interactive Services GmbH. Na tento účel budeme sledovať vaše osobné čitateľské preferencie a analyzovať, či ste e-maily otvorili a na aké prepojenia ste klikli. S cieľom sledovať otváranie e-mailov si bulletin prevezme špeciálny grafický súbor zo servera. Ďalšie informácie o ochrane údajov v spoločnosti Emarsys:

https://www.emarsys.com/en/privacy-policy/.

 

Ak bulletin už nechcete dostávať, z odberu sa môžete kedykoľvek odhlásiť. V každom čísle bulletinu sa bude na konci uvádzať prepojenie na odhlásenie z odberu, takže odhlásenie bude jednoduché, pohodlné a bezplatné. Z odberu bulletinu sa môžete odhlásiť aj odoslaním neformálneho oznámenia na e-mailovú adresu datenschutz@emp.de. V prípade odhlásenia sa z odberu bulletinu sa vymažú všetky údaje, ktoré ste poskytli pri prihlásení sa na odberu bulletinu EMP.

 

4 E-mailová reklama v zmysle čl. 7 ods. 3 nemeckého zákona o nekalej hospodárskej súťaži (UWG)

 

V rozsahu povolenom zákonom v zmysle čl. 7 ods. 3 nemeckého zákona o nekalej hospodárskej súťaži (UWG) platí, že e-mailovú adresu, ktorú ste poskytli pri nákupe produktu alebo služby výmenou za platbu, môžeme použiť na zasielanie reklamy alebo iných podobných produktov alebo služieb z našej ponuky. Ak už nechcete dostávať reklamu ani podobné produkty a služby, kedykoľvek môžete vzniesť námietku proti takémuto používaniu vašej e-mailovej adresy, pričom vám tým nevzniknú žiadne iné náklady na prenos okrem štandardných sadzieb. Ak nechcete dostávať produktové odporúčania, môžete kliknúť na odhlasovacie tlačidlo, ktoré sa nachádza v každej správe.

 

5 Prenos údajov tretím stranám

 

Osobné údaje sa prenesú tretím stranám len vtedy, ak je to potrebné na ich zamýšľané účely. Vaše osobné údaje prevedieme prepravnej spoločnosti, aby vám doručila objednávku, a poskytovateľovi platobných služieb, ktorého ste si vybrali na spracovanie platby. Vaše údaje nebudú prevedené tretím stranám na žiadny iný účel (napr. na marketingové účely tretích strán).

 

Údaje budú prevedené do tretích krajín len vtedy, ak sme vás o tom výslovne informovali v politike ochrany osobných údajov. V takom prípade podnikneme príslušné opatrenia, aby tretie strany, ktorým sú údaje prevedené, zabezpečovali primeranú mieru ochrany osobných údajov.

 

6 Vymazanie údajov

 

Nami uchovávané osobné údaje budú vymazané, ak nastane aspoň jedna z týchto okolností:

 

-   odvoláte súhlas so spracovávaním osobných údajov,

-   údaje už nie sú potrebné na dosiahnutie účelu ich uchovávania,

-   uchovávanie je alebo začalo byť nezákonné z iných právnych dôvodov.

 

Ak však dôjde k vymazaniu alebo zablokovaniu vašich údajov, niektoré služby už nebudete môcť používať. Údaje nevymažeme, pokiaľ máme zákonnú povinnosť uchovávať údaje.

 

7 Vaše práva

Na vašu žiadosť vás informujeme, aké vaše osobné údaje uchovávame. Informácie možno poskytnúť aj elektronicky. Na vašu žiadosť zároveň opravíme, zablokujeme alebo vymažeme vaše osobné údaje, ktoré uchovávame. Zákonné povinnosti uchovávať údaje môžu vylučovať vaše právo na vymazanie osobných údajov. Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovávaním osobných údajov s účinnosťou v budúcnosti. Odvolanie nebude mať vplyv na zákonnosť spracovania údajov, ku ktorému došlo pred odvolaním súladu.

 

Máte právo požadovať, aby sme vám poskytli alebo poslali iným prevádzkovateľom v strojovo čitateľnom formáte vaše údaje, ktoré ste nám poskytli a ktoré spracúvame automatizovanými minútami alebo na ktorých použitie ste dali súhlas.

 

Zároveň môžete kedykoľvek namietať proti použitiu, spracúvaniu alebo prenosu vašich osobných údajov, okrem iného aj na účely priamej reklamy (napr. e-mailovej reklamy alebo časopisu), a to informovaním našej zodpovednej osoby (na uvedenej adrese alebo odoslaním e-mailu na adresu datenschutz@emp.de). Nevzniknú tým žiadne náklady na prenos okrem štandardných sadzieb. Po doručení vašej námietky už nebudeme predmetné údaje používať ani spracúvať na účely priamej reklamy a bezodkladne vám prestaneme posielať ďalšiu reklamu vrátane nášho časopisu.

 

Taktiež môžete podať sťažnosť príslušnému regulačnému orgánu pre ochranu údajov v Hannoveri.

 

8 Zabezpečenie a šifrovanie

 

Vaše osobné údaje budeme chrániť pred rizikami spojenými so spracovávaním údajov. Na tento účel máme zavedené primerané, najmodernejšie technické a organizačné opatrenia.

 

Náš bezpečnostný serverový softvér (secure sockets layer – SSL) šifruje všetky osobné údaje, ako napríklad vaše meno, adresu a číslo kreditnej karty. Neoprávnené tretie strany tieto informácie nemôžu vidieť počas prenosu cez internet. Náš bezpečnostný serverový softvér (secure sockets layer – SSL) šifruje zadané údaje, aby mohli byť bezpečne prenášané prostredníctvom internetu.

 

9 Platba na faktúru – prenos údajov spoločnosti Klarna

 

Ak vyberiete možnosť „platba na faktúru“, súhlasíte, že môžeme zhromaždiť nasledujúce osobné údaje potrebné na spracovanie nákupu s platbou na faktúru a kontrolou totožnosti a dôveryhodnosti, a to vaše meno a priezvisko, adresu, dátum narodenia, pohlavie, e-mailovú adresu, telefónne číslo, ako aj údaje potrebné na spracovanie nákupu s platbou na faktúru, ktoré súvisia s objednávkou, ako napríklad počet produktov, čísla produktov, výšku faktúry, sadzbu sane, a odoslať tieto údaje spoločnosti Klarna GmbH, Theresienhöhe 12, 80039 Mníchov (ďalej len „Klarna“). Účelom prenosu týchto údajov je umožniť spoločnosti Klarna spracovať nákup pomocou zvoleného spôsobu platby, vystaviť vám faktúru a vykonať kontrolu totožnosti a dôveryhodnosti. Spoločnosť Klarna má legitímny záujem o prenos osobných údajov kupujúcich a tieto údaje potrebuje na účely získania informácií o totožnosti kupujúceho a jeho úverovom hodnotení z príslušných úverových registrov. Ďalšie informácie o úverových registroch, s ktorými spoločnosť Klarna spolupracuje, sa uvádzajú v politike ochrany osobných údajov spoločnosti Klarna. V súvislosti s rozhodnutím, či uzavrieť, plniť alebo ukončiť zmluvu spoločnosť Klarna okrem overenia adresy taktiež zhromažďuje a využíva informácie týkajúce sa platobnej disciplíny kupujúceho v minulosti a údaje o pravdepodobnosti platobnej disciplíny v budúcnosti. Skóre vypočíta spoločnosť Klarna na základe vedecky uznávanej matematicko-štatistickej metódy. Na tieto účely použije aj údaje o vašej adrese. Ak by z tohto výpočtu vyplynulo, že vaša bonita nepostačuje, spoločnosť Klarna vás bude bezodkladne informovať.

 

Svoj súhlas so spracovávaním osobných údajov spoločnosťou Klarna môžete kedykoľvek odvolať informovaním spoločnosti Klarna. Avšak aj v prípade odvolania súhlasu bude mať spoločnosť Klarna naďalej právo spracovávať, používať a prenášať osobné údaje, pokiaľ to bude potrebné na spracovanie platieb prostredníctvom služieb spoločnosti Klarna v súlade s požiadavkami zákona alebo nariadenia súdu alebo regulačného orgánu.

 

10 Reklama typu „odporúčať priateľa“

 

V prípade reklamy typu „odporúčať priateľa“ využívame služby spoločnosti Aklamio GmbH (ďalej „Aklamio“). V prípade tejto reklamy musíte zaregistrovať svoju e-mailovú adresu v spoločnosti Aklamio. Účel a v rozsah zhromažďovania údajov a ich ďalšieho spracovávania a používania v spoločnosti Aklamio, ako aj vaše súvisiace práva a možnosti nastavenia ochrany osobných údajov si pozrite v politike ochrany osobných údajov spoločnosti Aklamio: https://www.aklamio.com/de/datenschutz

 

11 Súťaže

 

Ak sa zúčastnite súťaže, zhromaždíme osobné údaje, ktoré ste poskytli na účely súťaže.

 

Ak súťaž vyhráte, spoločnosť E.M.P. Merchandising Handelsgesellschaft mbH vo všeobecnosti zverejní vaše meno. O výsledku súťaže vás budeme informovať e-mailom odoslaným na e-mailovú adresu, ktorú ste poskytli.

 

Osobné údaje účastníkov budú spracovávané na účely konania súťaže a na štatistické účely spoločnosťou E.M.P. Merchandising Handelsgesellschaft mbH.

 

Uložené osobné údaje budú vymazané, keď prestanú byť potrebné pre potreby konania súťaže alebo ak ich uchovávanie je alebo začne byť nezákonné z iných právnych dôvodov.

 

12 Facebook Connect a Google+ Sign-In

 

Na registráciu na našej webovej lokalite môžete použiť funkciu Facebook Connect – službu spoločnosti Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA (ďalej len „Facebook“). Ak sa zaregistrujete pomocou funkcie Facebook Connect, váš profil na našej webovej lokalite bude previazaný s vaším profilom na Facebooku. Ak používate funkciu Facebook Connect, na registráciu na našej webovej lokalite môžete použiť svoje prihlasovacie údaje pre Facebook. V takom prípade dostaneme vaše používateľské identifikačné číslo Facebook ID, ktoré bude prepojené s vaším používateľským účtom na našej webovej lokalite. Okrem toho nám týmto poskytujete súhlas s posielaním e-mailov na e-mailovú adresu priradenú k vášmu účtu Facebook. Informácie o svojich údajoch, zhromažďovaní údajov a ochrane súkromia nájdete v politike ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook. Ak nechcete, aby váš profil na Facebooku bol prepojený s vaším používateľským účtom, nepoužívajte funkciu Facebook Connect.

 

Na našej webovej lokalite sa môžete registrovať aj pomocou funkcie Google+ Sign-In – služby spoločnosti Google, Inc. (ďalej len „Google“). Ak použijete funkciu Google+ Sign-In, poskytnuté údaje spracujeme a uložíme výhradne na účely registrácie. Používanie funkcie Google+ Sign-In podlieha politike ochrany osobných údajov a všeobecným zmluvným podmienkam spoločnosti Google. Ak použijete funkciu Google+ Sign-In, spoločnosť Google prenesie spoločnosti EMP vaše registračné údaje pre Google+ (vrátane osobných údajov, ako napríklad mena, e-mailovej adresy, telefónneho čísla a iných údajov, ktoré ste poskytli vo svojom profile Google+). Ak potrebujete ďalšie informácie o funkcii Google+ Sign-In a správe prístupových práv k účtu Google+, kliknite sem.

 

Ak nesúhlasíte s takýmto prenosom údajov, na registráciu použite účet EMP a nie funkcie Facebook Connect alebo Google+ Sign-In.

 

13 Doplnky sociálnych sietí

 

Používame doplnky (ďalej len „doplnky“) sociálnych sietí.

 

V záujme vyššej ochrany vašich údajov pri používaní našej webovej lokality tieto doplnky nie sú integrované do webovej lokality neobmedzene, ale len ako prepojenie HTML (tzv. „doplnok shariff“). Tento typ integrácie zaručuje, že spojenie so službou poskytovateľa sociálnej siete sa nenadväzuje už pri používaní našej webovej lokality. Ak kliknete na tlačidlo sociálnej siete, otvorí sa nové okno a prístup na stránku poskytovateľa služby, kde môžete kliknúť (po zadaní prihlasovacích údajov, ak je to potrebné) napríklad na tlačidlo Páči sa mi alebo Zdieľať.

 

Účel a v rozsah zhromažďovania údajov a ich ďalšieho spracovávania a používania poskytovateľmi sociálnych sietí na ich príslušných webových lokalitách, ako aj vaše súvisiace práva a možnosti nastavenia ochrany osobných údajov si pozrite v politikách ochrany osobných údajov nasledujúcich poskytovateľov:

 

http://www.facebook.com/policy.php

https://www.google.com/intl/de/policies/

http://pinterest.com/about/terms

https://twitter.com/de/privacy

https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy

 

14 Chat naživo Userlike

 

Na našej webovej lokalite ponúkame možnosť Userlike – softvér chatu naživo od spoločnosti Devcores UG (haftungsbeschränkt) (ďalej len „Userlike“). V službe Userlike sa používajú súbory cookie, ktoré sa uložia do vášho počítača a umožnia osobný rozhovor s vami vo forme chatu na webovej lokalite v reálnom čase. Pri používaní funkcie chatu spoločnosť Userlike v Nemecku zhromažďuje, spracováva a ukladá samotný chat vrátane zobrazených stránok. Ak potrebujete ďalšie informácie o politike ochrany osobných údajov spoločnosti Userlike, kliknite sem.

 

15 Súbory cookie a sledovanie

 

Cookies sú malé textové súbory, ktoré prehliadač ukladá na pevný disk vášho počítača. Súbor cookie neobsahuje žiadne osobné údaje akéhokoľvek druhu a slúži len na účely navigácie a rozpoznania.

 

Používame dva druhy súborov cookie: „trvalé cookies“, ktoré zostávajú v počítači dlhšie, a „relačné cookies“, ktoré sa odstránia hneď po zatvorení prehliadača. Trvalé cookies nám pomáhajú spoznať vás, keď opäť navštívite našu webovú lokalitu. Ak však chcete, tieto súbory cookie môžete z prehliadača odstrániť aj manuálne. Relačné cookies sú dôležité napríklad na to, aby ste počas návštevy mohli vkladať produkty do nákupného košíka a aby v ňom zostali, kým nebudete pripravení zadať objednávku. Súbory cookie nám zároveň pomáhajú analyzovať, ako zákazníci využívajú Online obchod. Môžeme ho tak neustále optimalizovať a vylepšovať.

 

Väčšina prehliadačov súbory cookie predvolene prijíma. Relačné a trvalé súbory cookie môžete povoliť alebo zablokovať nezávisle od seba pomocou príslušných bezpečnostných nastavení v prehliadači. Ak súbory cookie zablokujete, za určitých okolností už nebudete mať k dispozícii niektoré prvky našej webovej lokality a niektoré webové lokality sa nemusia zobrazovať správne.

 

15.1 Google Analytics

 

Na našej webovej lokalite používame aplikáciu Google Analytics – službu analýzy siete od spoločnosti Google. V službe Google Analytics sa používajú súbory cookie, ktoré sú uložené vo vašom počítači a umožňujú analyzovať, ako využívate našu webovú lokalitu.

 

Informácie vygenerované súbormi cookie o tom, ako využívate lokalitu, sa vo všeobecnosti prenesú na server spoločnosti Google v USA a tam sa aj uložia. Ak sa na tejto webovej lokalite aktivuje anonymizácia IP, v členských štátoch Európskej únie a iných signatárskych štátov dohody o Európskom hospodárskom priestore spoločnosť Google najskôr skráti vašu adresu IP. Upozorňujeme, že služba Google Analytics je na tejto webovej lokalite nakonfigurovaná tak, že adresy IP bude sledovať anonymne (tzv. IP maskovanie). Len vo výnimočných prípadoch dôjde k prenosu celej adresy IP na server spoločnosti Google v USA, kde bude maskovaný. V mene prevádzkovateľa tejto webovej lokality spoločnosť Google použije tieto informácie na analýzu používania lokality z vašej strany, na vytvorenie správ o aktivitách na webovej lokalite a na poskytovanie ďalších služieb prevádzkovateľovi lokality v súvislosti s používaním webovej lokality a internetu. Adresa IP, ktorú váš prehliadač odošle v súvislosti so službou Google Analytics, nebude zlúčená s inými údajmi od spoločnosti Google. Výberom príslušných nastavení v prehliadači môžete zablokovať súbory cookie, ale uvedomte si, že v takom prípade nemusí byť možné plnohodnotne využívať všetky funkcie tejto webovej lokality.

 

Zároveň používame reklamné funkcie služby Google Analytics na účely sledovania dojmov v sieti Google display network. Údaje webovej lokality sú na tento účel obohatené o neosobné údaje reklamných produktov spoločnosti Google.

 

Sledovaniu údajov o tom, ako používate webovú lokalitu (vrátane vašej adresy IP), ktoré generujú súbory cookie, a sledovaniu údajov reklamných produktov spoločnosti Google, ako aj spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google môžete zabrániť tak, že si prevezmete a nainštalujete doplnok prehliadača k dispozícii na prepojení: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

 

15.2 Google Conversion Tracking

 

Úspech našich reklamných kampaní s použitím služby Google Adwords sa meria pomocou nástroja Google Conversion Tracking spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy., Mountain View, CA 94043 (ďalej len „Google“). Ak ste sa na našu webovú lokalitu dostali prechodom z reklamy Google ad, do vášho počítača bude vložený súbor cookie. Prostredníctvom týchto súborov cookie získavame spätnú väzbu, ktoré produkty a služby zákazníci využívajú na našich webových lokalitách. Po 30 dňoch sa tieto súbory cookie automaticky odstránia. V tejto súvislosti sa nám neodosielajú žiadne osobné údaje. Ak chcete deaktivovať súbory cookie na účely nástroja Conversion Tracking, môžete zvoliť príslušné nastavenia prehliadača tak, aby sa zablokovali súbory cookie z domény googladdservices.com.

 

15.3 Google remarketing

 

V našom Online obchode používame program Google remarketing od spoločnosti Google na účely reklamy vychádzajúcej zo záujmov. Na základe súborov cookie uložených na tento účel pri predchádzajúcich návštevách nášho Online obchodu vieme zobrazovať online reklamu prispôsobenú záujmom používateľov. Takéto reklamy sú na produkty, ktoré ste si pozerali, alebo na produkty, ktoré by vás mohli zaujímať na základe vášho správania pri nakupovaní a vyhľadávaní.

 

Používanie súborov cookie spoločnosťou Google na tieto účely môžete, samozrejme, deaktivovať: http://goo.gl/pB3EE

 

Prípadne môžete celkovo deaktivovať používanie súborov cookie zo strany externých poskytovateľov: http://www.networkadvertising.org/choices/

 

Ďalšie oznámenia a informácie o politike ochrany osobných údajov spoločnosti Google nájdete na adrese: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 

15.4 Criteo retargeting

 

Na webovej lokalite využívame technológiu presmerovania od spoločnosti Criteo GmbH, Gewürzmühlstr. 11, 80538 Mníchov (ďalej len „Criteo“). Táto technológia umožňuje zhromažďovať informácie o správaní návštevníkov webovej lokality, čo sa týka vyhľadávania, a to na účely anonymného marketingu. Na tento účel sa do počítača ukladá súbor cookie. Spoločnosti Criteo umožňuje sledovať správanie pri vyhľadávaní a podľa toho zobrazovať konkrétne produktové odporúčania vo forme vhodných reklamných bannerov pri návšteve iných webových lokalít. Anonymné údaje sa za žiadnych okolností nesmú použiť na identifikáciu návštevníkov webovej stránky. Údaje zhromaždené spoločnosťou Criteo sa použijú len na vylepšenie propagovaných produktov a služieb. Každý zobrazený banner bude mať v pravom dolnom rohu malé „i“ (čo znamená „informácie“), ktoré sa otvorí, keď po ňom prejdete myšou a po kliknutí vás prenesie na stránku s vysvetlením tohto systému a možnosťou odhlásiť sa. Keď kliknete na možnosť „opt-out“ [vložiť prepojenie na odhlasovací súbor cookie], do počítača sa umiestni odhlasovací súbor cookie, ktorý zabráni zobrazovaniu takýchto bannerov v budúcnosti. Údaje nebudú použité na žiadne iné účely ani nebudú poskytnuté tretím stranám.

 

Ďalšie informácie o politike ochrany osobných údajov spoločnosti Criteo nájdete na adrese: http://www.criteo.com/de/privacy/.

 

 

15.5 Facebook Pixel

 

Na webovej lokalite využívame službu Facebook Custom Audience Pixel od spoločnosti Facebook. Do počítača sa umiestni súbor cookie, ktorý nám umožňuje porozumieť, ako je náš marketing prijímaný na sieti Facebook a ako ho možno vylepšiť.

 

Je napríklad možné sledovať vaše správanie po tom, ako budete presmerovaní na webovú lokalitu predajcu kliknutím na reklamu Facebook ad. Cieľom je analyzovať účinnosť reklám Facebook ad na štatistické účely a na účely prieskumu trhu, a tak optimalizovať budúcu reklamu.

 

Súbory zhromažďované v tejto súvislosti sú pre nás anonymné, takže neumožňujú vydedukovať vašu totožnosť. Tieto údaje však bude uchovávať a spracovávať spoločnosť Facebook, aby mohli byť prepojené na váš používateľský profil, a spoločnosť Facebook ich môže použiť na svoje vlastné reklamné účely v súlade so svojou politikou používania údajov (https://www.facebook.com/about/privacy/). Spoločnosti Facebook a jej obchodným partnerom to umožňuje zobrazovať reklamy na lokalite Facebook aj mimo nej.

 

15.6 Dynatrace Performance Monitoring

 

Na webovej lokalite využívame webovú službu Dynatrace Performance Monitoring od spoločnosti Dynatrace LLC. Táto služba monitoruje výkon webových aplikácií. Pri použití služby sa vaše údaje okamžite anonymizujú. Ďalšie údaje o ochrane osobných údajov v službe Dynatrace Performance Monitoring nájdete tu:

 

www.dynatrace.com/company/terms-and-conditions/privacy

 

15.7 Salesforce Commerce Cloud Analytics

 

Na webovej lokalite využívame službu Salesforce Commerce Cloud Analytics od spoločnosti Salesforce Germany GmbH. Služba spravuje údaje o transakciách používateľov z našej webovej lokality. Zhromaždené a indexované údaje možno analyzovať. Indexované údaje možno napríklad kategorizovať alebo agregovať, zobrazovať v rôznych diagramoch a grafoch, prípadne doplniť o ďalšie údaje a informácie.

 

Ďalšie údaje o ochrane osobných údajov v službe Salesforce nájdete tu:

 

https://www.salesforce.com/de/company/privacy/

 

15.8 Crashlytics


Na zhromažďovanie informácií o chybách a zlyhaní, ktoré sa vyskytujú v našich aplikáciách iOS a Android, využívame službu Crashlytics spoločnosti Google (Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). To nám pomáha zlepšiť stabilitu a kvalitu našej aplikácie. Služba Crashlytics spracováva údaje, ako je napríklad ID vášho zariadenia Android. Informácie prenesené z našej aplikácie sú uložené na serveroch Crashlytics v USA. Viac informácií o ochrane údajov nájdete na stránke Crashlytics http://try.crashlytics.com/terms/.

15.9 Oznámenie o ochrane údajov pri prenose e-mailových adries na Funko a Súhlas s priamym marketingom

Spoločnosť E.M.P. Spoločnosť Merchandising Handelsgesellschaft mbH („EMP“, „my“ alebo „naše“) poskytuje toto Oznámenie o ochrane osobných údajov („Oznámenie“), kde sú vysvetlené naše postupy ako zodpovedného kontrolóra údajov v súvislosti so spracovaním vašich e-mailových adries v súvislosti s ich prenosom nášmu obchodnému partnerovi Funko UK Limited, 21 Holborn Viaduct, London, United Kingdom, EC1A 2DY ("Funko").

15.9.1. KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť EMP uchováva, spracúva a používa vašu e-mailovú adresu ako súčasť procesu odchodu za nákup produktov spoločnosti Funko na webových stránkach EMP.

15.9.2. ÚČELY SPRACOVANIA, BÁZA, PRÍJEMCA A DÔSLEDKY

V súčasnosti nakupujete produkty spoločnosti Funko na našich webových stránkach. Za účelom okrem iného dodania produktov spoločnosti Funko, poskytovania služieb starostlivosti o zákazníkov, dodržiavania zákonných povinností a obhajoby, vytvárania a uplatňovania právnych nárokov spracúvame vašu e-mailovú adresu v súlade s našimi Zásadami ochrany osobných údajov na webových stránkach, ktoré nájdete tu: Privacy Policy.

Okrem toho a na základe vášho výslovného a dobrovoľného súhlasu v súlade s čl. 6 (1) písm. (a) Všeobecné nariadenie o ochrane údajov („GDPR“) provided on the basis of this Notice, po septembri 2021 prenesieme vašu e-mailovú adresu na Funko. Spoločnosť Funko spracúva Vašu e-mailovú adresu, aby vám mohla poslať marketingové informácie o ďalších produktoch a službách spoločnosti Funko, o novom vývoji a ich udalostiach prostredníctvom e-mailu.

Poskytnutie vašej e-mailovej adresy na prevod do spoločnosti Funko je dobrovoľné a nevyžaduje sa ako súčasť nákupu. Ak ju aj neposkytnete, nebude to mať pre vás žiadne nevýhody ani právne následky.

15.9.3. MEDZINÁRODNÉ PRENOSY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť Funko sa nachádza vo Veľkej Británii (v Londýne) a v závislosti od výsledku procesu Brexit sa bude od 29. marca 2019 nachádzať mimo Európskeho hospodárskeho priestoru („EHP“). V prípade tvrdého Brexitu sa Spojené kráľovstvo bude považovať za krajinu, ktorá z hľadiska európskeho práva ochrany údajov nepredstavuje primeranú úroveň ochrany. Prijmeme všetky potrebné opatrenia, aby sme zabezpečili, že prevody mimo EHP budú primerane chránené, ako to vyžaduje príslušné právo na ochranu údajov, založením prevodu na primeraných ochranných opatreniach, ako sú štandardné doložky o ochrane údajov prijaté Európskou komisiou alebo orgánom dohľadu, kódexu správania spolu so záväznými a vynútiteľnými záväzkami spoločnosti Funko. Môžete požiadať o kópiu takýchto príslušných bezpečnostných opatrení tak, že nás budete kontaktovať, ako sa to uvádza v časti „Otázky“ nižšie.

15.9.4. DOBA UCHOVÁVANIA

Vašu e-mailovú adresu uchováva spoločnosť EMP presne na čas potrebný na dosiahnutie účelu, na ktorý sa informácie zhromažďujú, v súlade s platnými zákonmi na ochranu údajov. Po prevode vašej e-mailovej adresy na spoločnosť Funko v októbri 2021 a ak spoločnosť EMP už nebude otrebovať vašu e-mailovú adresu na iné účely (ako sa to uvádza v našich Pravidlách ochrany osobných údajov na webových stránkach), odstránime ju z našich systémov a záznamov a/alebo podnikneme kroky na jej úplnú anonymizáciu, aby ste už podľa nej nemohli byť identifikovaní (pokiaľ nebudeme potrebovať, aby vaše údaje boli v súlade s právnymi alebo regulačnými predpismi, ktorým spoločnosť EMP podlieha).

15.9.5. VAŠE PRÁVA

15.9.5.1 Právo na zrušenie vášho súhlasu

Ak ste súhlasili s prevodom vašej e-mailovej adresy do spoločnosti Funko a s prijatím istého druhu priamej marketingovej komunikácie prostredníctvom e-mailu od spoločnosti Funko, môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať s účinkom do budúcnosti. Takéto odstúpenie nebude mať vplyv na zákonnosť spracovania pred odvolaním súhlasu. Ak chcete odstúpiť od vášho súhlasu, kontaktujte nás, ako je to uvedené v časti „Otázky“ nižšie, alebo sa obráťte na spoločnosť Funko (supporteushop@funkoeuropeshop.com). Odhlásiť sa môžete aj v každom e-maili od spoločnosti Funko prostredníctvom tlačidla „odhlásiť“.

15.9.5.2 Ďalšie práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

Podľa platných právnych predpisov o ochrane údajov môžete mať právo: (i) požiadať o prístup k vašim osobným údajom; (ii) požiadať o opravu vašich osobných údajov; (iii) požiadať o vymazanie vašich osobných údajov; (iv) požiadať o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov; (v) požadovať prenosnosť údajov; a (vi) namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov (vrátane námietky voči profilovaniu).

Upozorňujeme, že uvedené práva môžu byť obmedzené podľa platných vnútroštátnych právnych predpisov o ochrane údajov. Nižšie nájdete ďalšie informácie o vašich právach podľa GDPR:

15.9.5.2.1 Právo na prístup: Môžete mať právo získať od nás potvrdenie o tom, či sa osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, spracúvajú alebo nie, a ak je to tak, požiadať o prístup k osobným údajom. Prístupové údaje zahŕňajú okrem iného aj účely spracovania, kategórie príslušných osobných údajov a príjemcov alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje sprístupnené. Toto však nie je absolútne právo a vaše právo na prístup obmedzujú záujmy iných osôb.

Môžete mať právo získať kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za ďalšie požadované kópie môžeme účtovať primeraný poplatok na základe administratívnych nákladov.

15.9.5.2.2 Právo na opravu: Môžete mať právo získať od nás opravu nepresných osobných údajov, ktoré sa vás týkajú. V závislosti od účelu spracovania môžete mať právo na doplnenie neúplných osobných údajov vrátane prostredníctvom poskytnutia dodatočného vyhlásenia.

15.9.5.2.3 Právo na vymazanie (právo na zabudnutie): Za určitých okolností môžete mať právo vyžiadať si od nás vymazanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, a my by sme mali byť povinní tieto osobné údaje vymazať

15.9.5.2.4 Právo na obmedzenie spracovania: Za určitých okolností môžete mať právo získať od nás obmedzenie spracovania vašich osobných údajov. V takomto prípade budú príslušné údaje označené a spracúvané iba na určité účely.

15.9.5.2.5 Právo na prenos údajov: Za určitých okolností môžete mať právo prijímať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojom čitateľnom formáte a môžete mať právo na prenos týchto údajov inej osobe bez prekážok od nás.

15.9.5.2.6 Právo na námietku:Za určitých okolností môžete mať právo kedykoľvek vzniesť námietku k spracovaniu vašich osobných údajov z dôvodov súvisiacich s vašou konkrétnou situáciou a my môžeme byť vyzvaní, aby sme vaše osobné údaje nespracúvali. Takéto právo vzniesť námietku sa môže uplatniť najmä vtedy, ak spoločnosť EMP alebo Funko spracúva vaše osobné údaje na účely priameho marketingu prostredníctvom e-mailu. Ak právo vzniesť námietku, ktoré máte, aj uplatníte, Vaše osobné údaje už nebudeme na tieto účely spracúvať. Toto právo môžete uplatniť bez toho, aby ste museli znášať náklady iné ako náklady na prenos v súlade so základnými tarifami vášho poskytovateľa telekomunikačných služieb za to, že nás budete kontaktovať, ako je to uvedené v časti „Otázky“ nižšie.

Takéto právo na námietku nemusí existovať, najmä ak je spracovanie vašich osobných údajov nevyhnutné na to, aby sa podnikli kroky pred uzatvorením zmluvy alebo vykonaním už uzatvorenej zmluvy.

Ak ste súhlasili aj s priamym marketingom, ale už nechcete dostávať žiadny priamy marketing prostredníctvom e-mailu, takisto musíte odvolať svoj súhlas, ako to bolo vysvetlené vyššie.

Ak chcete uplatniť svoje práva, kontaktujte nás, ako sa to uvádza v časti „Otázky“.

Tiež máte právo podať sťažnosť príslušnému orgánu dohľadu nad ochranou údajov.

Otázky

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto upozornenia alebo ak chcete uplatniť svoje práva, ako je to vysvetlené v časti „Vaše práva“, kontaktujte prosím datenschutz@emp.de.

Pracovníka oddelenia ochrany údajov spoločnosti EMP môžete kontaktovať na adrese [E.M.P. Merchandising Handelsgesellschaft mbH, André Bosse, Darmer Esch 70a, D-49808 Lingen, datenschutz@emp.de.