Likvidácia odpadu a ochrana životného prostredia

Spolu s našimi dodávateľmi sme splnili povinnosť informovať Federálnu agentúru pre životné prostredie (Federal Environment Agency).

Batérie

Batérie sa nesmú likvidovať spolu s komunálnym odpadom. Ako spotrebiteľ ste zo zákona povinný vrátiť použité batérie. Staré batérie môžete odovzdať na verejných zberných miestach v mieste vášho bydliska alebo kdekoľvek, kde sa predávajú batérie. Poškodené batérie, ktoré sme predali, môžete samozrejme po použití vrátiť aj s poznámkou „Použité batérie“ na nasledovnú adresu:

E.M.P. Merchandising Handelgesellschaft mbH, Retourenservice
- Gebrauchte Batterien -
Darmer Esch 73
D 49811 Lingen
Nemecko

Symboly zobrazené na batériách majú nasledujúci význam:

  • Pb = Batéria obsahuje viac ako 0,004% hmotnosti olova
  • Cd = Batéria obsahuje viac ako 0,002% hmotnosti kadmia
  • Hg = Batéria obsahuje viac ako 0,0005% hmotnosti ortuti
Batteriet

Symbol s preškrtnutým odpadkovým košom znamená, že batérie nesmiete likvidovať spolu s komunálnym odpadom.

Elektrické a elektronické zariadenia

Elektrické a elektronické zariadenia sa nesmú likvidovať spolu s komunálnym odpadom. Vybité batérie a akumulátory zo starých elektrických zariadení ("staré spotrebiče") musíte separovať, okrem prípadov, kedy tvoria s tovarom jeden celok. Ako spotrebiteľ môžete staré elektrické zariadenia odovzdať bezplatne na miestnom verejnom zbernom mieste v mieste vášho bydliska, v prípade nižšie uvedených podmienok, ich môžete vrátiť nám. Ak si u nás kúpite nové elektrické zariadenie, staré zariadenie od vás bezplatne odoberieme (spätný odber 1:1). Bez ohľadu na to, či si od nás kúpite nové zariadenie, môžete nám priniesť akékoľvek staré zariadenie, ktoré je menšie ako 25 cm (spätný odber 0:1). Ak chcete prostredníctvom nás zlikvidovať staré zariadenia, na ktorých môžu byť uložené osobné údaje, tieto údaje vymažte. Za tieto údaje nenesieme žiadnu zodpovednosť. Symbol s preškrtnutým odpadkovým košom znamená, že elektrické a elektronické zariadenia musíte separovať, nie likvidovať spolu s komunálnym odpadom.