ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV


Posledná aktualizácia: 01.09.2023

The E.M.P. Merchandising Handelsgesellschaft mbH ("EMP") Group berie vaše súkromie pri spracovávaní osobných údajov vážne. Ide o informácie, ktoré slúžia na vašu osobnú identifikáciu, ako je vaše meno, kontakty, história objednávok, marketingové preferencie alebo údaje, ktoré sa spájajú s týmito informáciami a môžu slúžiť na vašu priamu alebo nepriamu identifikáciu ("Osobné údaje"). Pod pojmami “my” “náš” alebo “nám” v týchto Zásadách ochrany osobných údajov sa chápu subjekty EMP Group uvedené ako správcovia v sekcii "Správcovia vašich osobných údajov" nižšie.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov opisujú naše postupy spracovávania vašich osobných údajov, ktoré o vás zbierame osobne a prostredníctvom našich alebo nami spravovaných webových stránok, online obchodov a iných webových nástrojov (napr. widgety a aplikácie) a mobilných aplikácii ("Mobil Apper"), v každom prípade, ktoré sá týkajú týchto Zásad ochrany osobných údajov (každá "Platforma" alebo spoločne naše "Platformy").

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa týkajú celej EMP Group a pokiaľ existujú miestne úpravy alebo doplnenia týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, tie sú uvedené v sekcii Špecifické zásady pre jednotlivé krajiny v týchto Zásadách ochrany osobných údajov. Považujte tieto Špecifické zásady za riadnu súčasť našich Zásad ochrany osobných údajov.

1. 1. SPRÁVCOVIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

1.1 Spoločnosti EMP Group uvedené nižšie sú zodpovedné za narábanie s osobnými údajmi, ktoré zbierame na našich platformách:

1.1.1 E.M.P. Merchandising Handelsgesellschaft mbH,

je nemecká korporácia so sídlom na Darmer Esch 70a, 49811 Lingen, Germany;

1.1.2 EMP Mail Order UK Ltd.,

je firma registrovaná v Anglicku a Walese so sídlom na c/o Francis Clark LLP, Melville Building East, Unit 18, 23 Royal William Yard, Plymouth, Devon, England, PL1 3GW, UK;

1.1.3 EMP Mailorder Italia S.r.l.,

je talianska korporácia so sídlom na Via XX Settembre 70/G, 37036 SAN MARTINO B.A., - VR - , Italy;

1.1.4 Large Popmerchandising BVBA,

je belgická korporácia so sídlom na Middelmolenlaan 175 postvak 23, 2100 Antwerpen, België;

1.1.5 Large Popmerchandising BV,

je holandská korporácia so sídlom na Schenkkade 50 K, 2595 AR Den Haag, the Netherlands.

Upozorňujeme, že o konkrétnom druhu narábania s vašimi osobnými údajmi rozhodujú aktivity uvedené v časti "Ako používame vaše osobné údaje" a v závislosti od relevantných aktivít,môže byť jediným správcom jedna z firiem uvedených vyššie (nesie plnú zodpovednosť) alebo ide o viac správcov (2 a viac z vyššie uvedených firiem zodpovedajú spoločne) vašich osobných údajov. V tabuľke tu nájdete spôsob spravovania vzhľadom ku každej aktivite, ktorá sa vás môže týkať a pokiaľ ide o správu viacerými správcami, pridali sme aj prehľad dohôd (kto zodpovedá za konanie v súlade so zákonmi, čo sa týka vášho súkromia) tu.

1.2 V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom toho, ktorá spoločnosť spravuje vaše osobné údaje, alebo ak potrebujete kontaktovať ktorúkoľvek z vyššie uvedených spoločností, napíšte nám email alebo list. Naše kontakty nájdete uvedené v sekcii KONTAKTUJTE NÁS.

2. AKO POUŽÍVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Vaše osobné údaje získavame buď priamo od vás alebo od tretích strán (iný zdroj ako ste vy, napríklad keď použijete expresný nákup) alebo automatickým zberom pri použití ktorejkoľvek z našich platforiem.

Vaše osobné údaje používame na rôzne účely (z rôznych dôvodov) a naším právnym základom (oprávnením) na ich použitie je buď "uzavretie zmluvy s vami", "kde máme právny záväzok", "kde ste nám dali súhlas" alebo "kde je to Je to nevyhnutné pre naše legitímne záujmy" (to znamená, že máme obchodný alebo komerčný záujem použiť vaše osobné údaje).

V tabuľkách nižšie nájdete jasne uvedené, ako zbierame a používame vaše osobné údaje, a právny základ (odôvodnenie), na ktorý sa pri používaní vašich osobných údajov odvolávame. Čo sa týka používania alebo uchovávania vašich osobných údajov je "Je to nevyhnutné pre naše legitímne záujmy", vykonali sme hodnotenie, aby sme zaistili, že to pre vás nebude nespravodlivé. Upozorňujeme, že každý nadpis v stĺpci "Ako požívame vaše údaje a naše právne odôvodnenie" v tabuľke nižšie odkazuje na iné právne odôvodnenie, na ktoré sa pri použití vašich osobných údajov odvolávame. Účel(y) spracovania a, ak je to relevantné, legitímne záujmy sú popísané pod každým nadpisom.

Prosíme, majte na pamäti, že ak sa rozhodnete neposkytnúť nám informácie, o ktoré žiadame, alebo ak máte námietky voči tomu, ako vaše osobné údaje využívame a boli ste upovedomení o tom, že ide o povinné údaje, nebudeme vám vedieť zabezpečiť služby, ktoré požadujete alebo inak naplniť účel(y), pre ktoré sme vaše osobné údaje požadovali.

2.1 Online účty a nákupy

Informácie, ktoré zbierame Ako využívame informácie o vás a naše právne odôvodnenie
Účet používateľa

Svoje osobné údaje nám poskytujete pri registrácii online konta na ktorejkoľvek z našich platforiem (napr. naše online obchody). Ide o všeobecné informácie ako je vaše meno a emailová adresa. Ak požadujeme informácie, ktoré nie sú na registráciu nevyhnutné (napr. dátum narodenia a telefónne číslo), tie sú označené ako nepovinné.

Keď doplníte svoje informácie po registrácii konta a začnete ho používať, poskytujete nám o sebe ďalšie informácie. Toto sú vo všeobecnosti osobné údaje ako vaše adresy (dodacia adresa a fakturačná adresa), obsah vášho nákupného košíka, história objednávok, preferovaná metóda platby (napr. kreditná karta/PayPal). Pre objasnenie: nespracúvame platobné informácie ako je napr. číslo vašej kreditnej karty.

Uzatvárame s vami zmluvu
 • Na registráciu vášho konta a aby sme vám poskytli plne funkčné konto na našich platformách ako je sprístupnenie vášho konta, jeho údržba a poskytnutie s tým súvisiaceho zákazníckeho servisu.
 • Na zasielanie administratívnych informácii, vrátane informácii týkajúcich sa našich platforiem a zmien našich zásad a zmluvných podmienok.

S vašim súhlasom

Na uloženie vami preferovanej metódy platenia (kreditná karta/PayPal) k vášmu kontu pre uľahčenie budúcich platieb.


Je to nevyhnutné pre naše legitímne záujmy

Na spracovanie nepovinných informácii kvôli bližšiemu určeniu vášho konta a na zlepšenie s tým súvisiaceho zákazníckeho servisu.

Jednorázové prihlásenie

Svoje osobné údaje nám poskytujete pri registrácii online konta na našich platformách s použitím jednorázového prihlásenia ("SSO"). V závislosti od SSO poskytovateľa nám poskytujete svoje osobné údaje k svojmu SSO kontu počas úvodného registračného procesu SSO, t.j. meno a emailovú adresu SSO konta.
Pre ďalšie informácie si pozrite nasledujúce odkazy:
SSO služba pre Apple: https://support.apple.com/en-gb/HT210318
SSO služba pre Google: https://support.google.com/accounts/answer/112802?hl=en

Uzatvárame s vami zmluvu

Na registráciu vášho konta a poskytnutie jednoduchej login funkcie.
Upozorňujeme, že nespracúvame údaje zozbierané a používané poskytovateľom SSO.
Pre viac informácii si pozrite link k zásadám ochranných údajov Apple https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/ alebo Google https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Nákupy/Objednávky

Svoje osobné údaje nám poskytujete pri objednávaní na ktorejkoľvek z našich platforiem. Vo všeobecnosti ide o informácie ako je obsah vášho nákupného košíka, vaše meno, emailová adresa, telefónne číslo, dodacia adresa, dodacie preferencie, platobná metóda, údaje o platbe(len ak si zvolíte "platbu vopred" alebo pre vrátenie peňazí, ak si zvolíte "v hotovosti pri dodaní") a - ak požívate kalkulačku veľkostí - vašu výšku a hmotnosť. Pre objasnenie: nespracúvame platobné informácie ako je napr. číslo vašej kreditnej karty.

Uzatvárame s vami zmluvu
 • Na dokončenie vašich nákupov na našich platformách, vrátane odoslania potvrdenia vašej objednávky, zaslania aktualizácii o stave vašej objednávky a dodania vašej objednávky.
 • Na zasielanie administratívnych informácii, vrátane informácii týkajúcich sa našich platforiem a zmien našich zásad a zmluvných podmienok.
Musia byť v súlade s právnymi nariadeniami

Konáme v súlade s akýmikoľvek relevantnými spotrebiteľskými zákonmi, ktoré sa týkajú vašich nákupov, vrátane poskytnutia potrebných informácii, náhrad alebo vrátenia peňazí (v prípade potreby).

Podpora zákazníckeho servisu

Svoje osobné údaje nám poskytujete, keď nás kontaktujete ohľadom objednávky alebo žiadosti o pomoc na ktorejkoľvek z našich platforiem. Vo všeobecnosti sa jedná o informácie ako je vaše meno, adresa, emailová adresa, telefónne číslo, zákaznícke číslo, údaje o vašej objednávke a detaily vašeho dotazu.

Uzatvárame s vami zmluvu

Na komunikáciu s vami ohľadom vašich nákupov na našich platformách a poskytnutie s tým súvisiacej zákazníckej podpory.

Je to nevyhnutné pre naše legitímne záujmy

Na komunikáciu s vami v prípade, že sa váš dotaz netýka nákupu.

2.2 Marketingové kampane a direct marketing

Informácie, ktoré zbierame Ako používame vaše osobné údaje
Súťaže, lotérie a podobné akcie

Svoje osobné údaje nám poskytujete účasťou na akejkoľvek našej súťaži, lotérii alebo podobných akcii. Vo všeobecnosti ide o informácie ako je vaše meno, telefónne číslo (nepovinné), adresa, emailová adresa, dátum narodenia (nepovinné), krajina, detaily súťaže alebo lotérie, ktorej ste sa zúčastnili a váš príspevok.

Majte na pamäti, že osobné údaje uvedené vyššie, ktoré zbierame, sa môžu líšiť (môžeme požadovať o poskytnutie len niektorých údajov z hore uvedených) v závislosti od akcie, na ktorej sa dobrovoľne zúčastnite. O tom, ktoré informácie požadujeme budete informovaní predtým, ako sa zúčastnite akejkoľvek našej akcie.

S vašim súhlasom

Na povolenie vašej účasti v našich súťažiach, lotériách alebo na podobných akciách a na administráciu týchto aktivít.

Niektoré z týchto aktivít majú ďalšie pravidlá, ktoré môžu obsahovať ďalšie informácie o tom, ako používame a zverejňujeme vaše osobné údaje. Ak existujú nejaké ďalšie pravidlá, informujeme vás o nich predtým, než sa súťaže zúčastnite -pozorne si tieto pravidlá prečítajte predtým, ako nám poskytnete svoj súhlas.

Priamy marketing

Vaše osobné údaje zbierame, keď u nás nakupujete, zaregistrujete si konto alebo sa prihlásite k odberu nášho časopisu zadarmo. Vo všeobecnosti ide o informácie ako je vaše meno, emailová adresa, poštová adresa a nepovinne aj vaše telefónne číslo.
Vaše osobné údaje nám poskytujete, keď sa prihlásite k odberu/súhlasíte s tým, že budete od nás dostávať reklamné správy.
Vo všeobecnosti ide o informácie ako je vaše meno, emailová adresa, telefónne číslo a marketingové preferencie. V závislosti od marketingovej kampane medzi tieto informácie môžu patriť aj vaša krajina, mesto, dátum narodenia a pohlavie.
K odberu našich reklamných materiálov sa môžete prihlásiť viacerými spôsobmi:

 • Poštou. Prihlásenie sa k odberu reklamných materiálov poštou.
 • Newslettere. Prihlásiť k odberu našich newsletterov alebo newsletterov našich partnerov (vrátane Funko a newsletterov umelcov) sa môžete na ktorejkoľvek z našich stránok.
 • Kampane. K odberu našej marketingovej komunikácie sa prihlasujete účasťou na akejkoľvek z našich marketingových kampaní (vrátane offline kampaní, koncertov, súťaží, lotérii a podobných akcii).
Je to nevyhnutné pre naše legitímne záujmy

 • Na zasielanie marketingovej komunikácie cez email po vašom nákupe. Ak si prajete odmietnuť túto komunikáciu, kontaktujte nás (naše kontakty nájdete v sekcii KONTAKTUJTE NÁS).
 • Na zasielanie marketingovej komunikácie cez email k podobným produktom z našej ponuky po vašom nákupe. Kedykoľvek sa môžete rozhodnúť prestať prijímať túto komunikáciu kliknutím na odkaz na odhlásenie, ktorý nájdete v každom emaili, ktorý sme vám poslali, alebo tým, že nás kontaktujete cez email (naše kontakty nájdete v sekcii KONTAKTUJTE NÁS).
S vašim súhlasom

 • Na zasielanie marketingovej komunikácie cez email alebo poštou, pokiaľ ste súhlasili s tým, že budete takúto komunikáciu dostávať. Kedykoľvek sa môžete rozhodnúť prestať prijímať túto komunikáciu kliknutím na odkaz na odhlásenie, ktorý nájdete v každom emaili, ktorý sme vám poslali, alebo tým, že nás kontaktujete cez email (naše kontakty nájdete v sekcii KONTAKTUJTE NÁS).
 • Na vaše začlenenie za účelom rozhodnutia o tom, aký obsah by sme vám mali posielať. Toto robíme analýzou faktorov o vás, napr. toho, ako ste sa prihlásili k odberu marketingových materiálov od nás (napr. na našej stránke alebo prostredníctvom súťaže), vašej lokality, marketingových preferencii, ktoré ste nám prezradili (napr. produkty, o ktoré ste prejavili záujem). Kedykoľvek sa môžete rozhodnúť prestať prijímať našu marketingovú komunikáciu a my ukončíme vaše začlenenie. Stačí, ak kliknete na odkaz na odhlásenie, ktorý nájdete v každom emaili, ktorý sme vám poslali, alebo nás kontaktujete cez email (naše kontakty nájdete v sekcii KONTAKTUJTE NÁS).
 • Na zdieľanie vašich kontaktných údajov a marketingových preferencii s našimi marketingovými partnermi, našimi umelcami (len emailové adresy) a akýmikoľvek inými tretími stranami za účelom zasielania marketingovej komunikácie cez email, pokiaľ ste súhlasili so zdieľaním svojich osobných údajov na tieto účely. Toto robíme len v súlade s vašimi marketingovými preferenciami a kedykoľvek nás môžete požiadať o zastavenie zdieľania vašich osobných údajov na tieto účely zaslaním emailu (naše kontakty nájdete v sekcii KONTAKTUJTE NÁS).
Upozorňujeme, že aj ak sa rozhodnete, aby sme vám nezasielali reklamné správy, naďalej vám budeme zasielať nevyhnutné správy súvisiace s administratívou a servisom. Tieto správy nebudú obsahovať žiadny marketingový obsah.
Sociálne siete a hromadné reklamy

Vaše osobné údaje nám poskytujete, keď sa prihlásite k odberu/súhlasíte s tým, že budete od nás dostávať reklamné správy vrátane reklamy na sociálnych sieťach. Vo všeobecnosti ide o informácie ako je vaše meno, emailová adresa, používateľské meno na sociálnej sieti, telefónne číslo a marketingové preferencie.

Tam, kde máme pixel na sociálnych médiách alebo podobné technológie na akejkoľvek z našich platforiem, poskytujete nám svoje osobné údaje, pokiaľ odsúhlasíte tento pixel alebo podobné technológie v interakcii s a zberajúce údaje z vašeho zariadenia pri návšteve našich platforiem. Vo všeobecnosti ide o informácie o tom, že ste navštívili našu platformu a máte konto na našich partnerských platformách na sociálnych sieťach (napr. Facebook alebo Google).

Pre viac informácii o pixeloch na sociálnych sieťach/podobných technológiách a ich fungovaní si pozrite naše zásady používania Cookies. Nájdete ich tu.

S vašim súhlasom

 • Na zasielanie našich reklamných materiálov na váš účet na sociálnej sieti prostredníctvom hromadne zameraných technológii, kde naši partneri na sociálnych sieťach identifikujú váš používateľský účet na svojej platforme prostredníctvom vašej emailovej adresy alebo údajov zozbieraných z našich pixelov na sociálnych sieťach/podobných technológii (ak takýto účet máte) a začlenia vás do skupiny, ktorej takéto reklamné materiály môžeme zasielať. Táto "cieľová skupina" je vytvorená a uložená len na vašej platforme na sociálnej sieti a hoci vám môžeme zasielať reklamné materiály, nevieme, či ste začlenení do tejto skupiny a nemáme prístup k žiadnym informáciám uloženým na vašom účte na sociálnej sieti.
 • Na vaše začlenenie za účelom rozhodnutia o tom, aký obsah by sme vám mali posielať a do akej skupiny vás máme zaradiť. Toto robíme analýzou faktorov o vás, napr. toho, ako ste sa prihlásili k odberu marketingových materiálov od nás (napr. na našej stránke alebo prostredníctvom súťaže), vašej lokality, marketingových preferencii, ktoré ste nám prezradili (napr. produkty, o ktoré ste prejavili záujem) alebo analýzou vašich interakcii na našich platformách. Kedykoľvek sa môžete rozhodnúť prestať prijímať našu marketingovú komunikáciu a my ukončíme vaše začlenenie. Stačí, ak kliknete na odkaz na odhlásenie, ktorý nájdete v každom emaili, ktorý sme vám poslali, alebo nás kontaktujete cez email (naše kontakty nájdete v sekcii KONTAKTUJTE NÁS).
 • Na vytvorenie osobitnej skupiny užívateľov sociálnych sietí s podobnými vlastnosťami, ako tí, ktorí boli zaradení do skupiny na odosielanie hromadných marketingových materiálov. Táto skupina s podobnými vlastnosťami je vytvorená a uložená len na platformách našich partnerov na sociálnych sieťach. Hoci môžeme jedincom zaradeným do tejto skupiny zasielať reklamné materiály, nedokážeme týchto jedincov identifikovať a nemáme prístup k žiadnym informáciám, ktoré o týchto jedincoch majú platformy na sociálnych sieťach.

2.3 Sociálne siete, streamovacie služby a kontá tretích strán

Informácie, ktoré zbierame Ako používame vaše osobné údaje
Účasť na súťažiach, lotériách a podobných akciách prostredníctvom konta na sociálnej sieti

Ak používate svoj účet na sociálnej sieti (napr. Facebook) alebo akékoľvek iné požívateľské konto tretej strany na to, aby ste sa zúčastnili našej súťaže, lotérie alebo akcie alebo prostredníctvom pozvánky, aby ste sa do daného účtu prihlásili na našej platforme, poskytujete nám určité osobné údaje z vášho účtu, medzi ktoré môže patriť napr. vaše meno, pohlavie, emailová adresa, mesto, krajina, detaily akcie, na ktorej ste sa zúčastnili, váš príspevok a akékoľvek iné údaje, ktoré nám sprístupnite.

S vašim súhlasom

Na povolenie vašej účasti v našich súťažiach, lotériách alebo na podobných akciách a na administráciu týchto aktivít.

Niektoré z týchto aktivít majú ďalšie pravidlá, ktoré môžu obsahovať ďalšie informácie o tom, ako používame a zverejňujeme vaše osobné údaje - pozorne si prečítajte tieto pravidlá predtým, ako nám poskytnete svoje osobné údaje.

2.4 Všeobecné otázky

Informácie, ktoré zbierame Ako používame vaše osobné údaje
Všeobecné dotazy

Vaše osobné údaje nám poskytujete, ak nás kontaktujete alebo dochádza k akejkoľvek inej interakcii s nami prostredníctvom emailu, sociálnej siete, online kontaktného formuláru, telefonického hovoru alebo iným spôsobom. Vo všeobecnosti sa jedná o informácie vrátane vášho mena, kontaktných informácii a detailov vašej komunikácie.

Je to nevyhnutné pre naše legitímne záujmy

Na odpoveď na vaše dotazy a splnenie vašich požiadaviek, napr. keď nám pošlete otázku, návrh, pochvalu alebo sťažnosť, alebo ak požadujete informácie o našich platformách. Tie môžeme brať do úvahy aj pri zlepšovaní našich platforiem, produktov a služieb.

Musia byť v súlade s právnymi nariadeniami

Konáme v súlade s príslušnou legislatívou s ohľadom na právo na prístup a informácie - napr. pri uplatnení vášho práva na prístup vrámci GDPR.

Prieskumy

Svoje osobné údaje nám poskytujete účasťou na a vyplnením akéhokoľvek z našich prieskumov a dotazníkov. Vo všeobecnosti sa jedná o informácie vrátane vášho mena, kontaktných informácii a vašich odpovedí v prieskume.

S vašim súhlasom

Na vašu registráciu na našich prieskumoch a na analýzu odpovedí, ktoré ste v prieskume poskytli.

2.5 Automaticky zbierané informácie

Informácie, ktoré zbierame Ako používame vaše osobné údaje
Doručovateľnosť emailov

Niektoré osobné údaje zbierame automatickými prostriedkami, keď vám posielame marketingové emaily v súlade s vašimi marketingovými preferenciami. Vo všeobecnosti ide o informácie ako: či ste daný email otvorili a na čo vrámci emailu ste klikli.
Pre informácie o tom, čo sú Cookies (a iné podobné technológie) a ako ich používame, si pozrite naše zásady používania Cookies. Nájdete ich tu.

S vašim súhlasom
 • Na monitorovanie výkonu marketingových emailov, ktoré vám zasielame.
 • Na prispôsobenie budúcich marketingových emailov, ktoré vám na základe vašej interakcie s našimi predošlými emailmi budeme zasielať.
Je to nevyhnutné pre naše legitímne záujmy
 • Na monitorovanie výkonu marketingových emailov na podobné produkty, ktoré vám po nákupe zasielame.
 • Na prispôsobenie budúcich marketingových emailov, ktoré vám na základe vašej interakcie s našimi predošlými emailmi budeme zasielať.
Prístup na naše online platformy

Niektoré osobné údaje zbierame automaticky pri vašej návšteve alebo interakcii s našimi online platformami. Ide vo všeobecnosti o informácie ako:

 • Informácie o prehliadači a zariadení: niektoré informácie zbiera väčšina prehliadačov ako napr. vaša Media Access Control (MAC) adresa, druh zariadenia (Windows alebo Mac), rozlíšenie obrazovky, verzia operačného systému, typ internetového prehliadača a verzia našej platformy, ktorú používate.
 • Informácie o mobilnej aplikácii: keď si stiahnete a používate akúkoľvek z našich mobilných aplikácii, môžeme sledovať a zbierať údaje o jej používaní ako dátumy a časy prihlásení vášho mobilu k našim serverom prostredníctvom mobilnej aplikácie a aké informácie a súbory ste si do svojej aplikácie stiahli podľa čísla vášho zariadenia.
 • IP adresa: Internet Protocol (IP) adresa je číslo, ktoré je k vášmu zariadeniu, z ktorého sa prihlasujete na naše platformy prostredníctvom vášho poskytovateľa (ISP), pripísané automaticky a je tiež automaticky identifikované a pripojené k prihlasovacím súborom na našich serveroch pri každej návšteve našej platformy spolu s časom návštevy a aktivitou na našej platforme.
Je to nevyhnutné pre naše legitímne záujmy
 • Na výpočet miery využívania našej platformy
 • Na pomoc pri diagnostike problémov so serverom
 • Na administráciu našich platforiem
 • Na určenie vašej lokality na úrovni krajiny
Cookies (a podobné technológie)

Pre informácie o tom, čo sú Cookies (a iné podobné technológie) a ako ich používame, si pozrite naše zásady používania Cookies. Nájdete ich tu.

2.6 Vnútorné obchodné procesy

Informácie, ktoré zbierame Ako používame vaše osobné údaje
Zhromažďovanie osobných údajov

Naše zhromažďovanie osobných údajov sa môže týkať akýchkoľvek z hore uvedených informácii, ktoré o vás zbierame.

Je to nevyhnutné pre naše legitímne záujmy

Na zhromažďovanie vašich osobných údajov, ktoré zbierame tak, že vo svojej finálnej, zhromaždenej forme, nie je na ich základe možné identifikovať vás ani žiadnu inú osobu. Napr. použitím vašich osobných údajov zozbieraných z návštev na webových stránkach na výpočet percentuálneho podielu našich používateľov, ktorým sa páči určitý produkt. Zhromaždené údaje používame na rôzne účely vrátane:

 • Vývoja nových produktov a služieb.
 • Zlepšenia alebo modifikácie našich aktuálnych produktov a služieb.
 • Zistenie efektivity našich reklamných kampaní, aby sme ich vedeli prispôsobiť potrebám a záujmom našich používateľov.
 • Na prevádzkovanie a rozširovanie našich obchodných aktivít, napr. zistenie toho, o ktoré časti našich platforiem je medzi používateľmi najväčší záujem, aby sme mohli efektívne sústrediť naše zdroje a rozvojové snahy.
 • Na podnikanie a rozširovanie obchodných aktivít, napr. zisťovaním toho, o ktoré oblasti/produkty na našich platformách je medzi používateľmi najväčší záujem, aby sme sa mohli sústrediť na vyhovenie potrebám našich používateľov.
Audity (interné a externé) a súlad

Naše audity sa môžu týkať akýchkoľvek z vyššie uvedených osobných údajov, ktoré o vás zhromažďujeme.

Je to nevyhnutné pre naše legitímne záujmy

Na overenie toho, že naše vnútorné procesy fungujú tak, ako majú.

Musia byť v súlade s právnymi nariadeniami

Na overenie toho, že naše vnútorné procesy sú v súlade so zákonnými požiadavkami a nariadeniami.

Prevencia zneužitia a bezpečnosť

Náš proces monitorovania bezpečnosti a prevencie zneužitia sa môže týkať akýchkoľvek s vyššie uvedených osobných údajov, ktoré o vás zbierame.

Je to nevyhnutné pre naše legitímne záujmy

Na zabezpečenie monitoringu bezpečnosti a prevenciu pred zneužitím vrámci nášho podnikania, napr. aby sme dokázali odhaliť kybernetické útoky a pokusy o krádež identity a predchádzať im.

Musia byť v súlade s právnymi nariadeniami

Na overenie toho, že naše vnútorné procesy sú v súlade so zákonnými požiadavkami a nariadeniami.

Administrácia

Naše administratívne procesy sa môžu týkať akýchkoľvek z vyššie uvedených osobných údajov, ktoré o vás zhromažďujeme.

Je to nevyhnutné pre naše legitímne záujmy

Na efektívne fungovanie vrámci nášho obchodného modelu a korporátnej štruktúry spôsobom, ktorý slúži našim zákazníkom, vrátane použitia rôznych centrálnych a lokálnych obchodných funkcii.

Právne nároky

Naše právne nároky sa môžu týkať akýchkoľvek z vyššie uvedených osobných údajov, ktoré o vás zhromažďujeme.

Musia byť v súlade s právnymi nariadeniami/legitímnymi záujmami (v závislosti od situácie)

Na efektívnu obranu alebo uplatnenie nárokov na ochranu našich zákonných práv a záujmov a na spoluprácu pri vyšetrovaní autorít a orgánov činných v trestnom konaní.

3. AKO ZDIEĽAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Vaše osobné údaje zdieľame za účelom:

 • Vaše osobné údaje zdieľame s inými spoločnosťami vrámci EMP Group za účelom ďalej popísaným v týchto zásadách: Zoznam a adresy spoločností EMP Group nájdete v sekcii SPRÁVCOVIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV.
 • Vaše osobné údaje zdieľame s firmami, ktoré poskytujú služby v našom mene (a v niektorých prípadoch, spoločnosti EMP Group), aby sme im umožnili podporu služieb, ktoré vám poskytujeme vrátane nižšie uvedených. Medzi ne môžu patriť konzultanti, poskytovatelia profesionálnych poradenských služieb (napr. právni poradcovia a účtovníci), agentúry pre digitálny marketing (napr. pre zlepšenie marketingovej skúsenosti), poskytovatelia hostingových služieb (poskytovatelia cloudu ako je napr. Salesforce), marketingových technológii (napr. pre vytváranie emailových kampaní, automatizáciu emailov, manažovanie odhlásení apod.), analýza údajov (napr. analytika návštevnosti webových stránok), spracovávanie platieb (napr. Klarna, PayPal), plnenie objednávok (napr. expedícia/doručovanie objednávok zákazníkov), poskytovanie infraštruktúry (napr. vývoj webovej stránky a aplikácie), audity (externí audítori), IT služby, zákaznícky servis, doručovanie emailov, spracovávanie kreditných kariet a iné podobné služby.
 • Na zabezpečenie platobných metód Klarna zdieľame s Klarnou vaše osobné údaje, ako napr. kontaktné údaje a údaje o objednávke. Vďaka tomu dokáže Klarna zistiť, či môžete použiť ich platobné metódy a prispôsobiť tieto platobné metódy vašim potrebám. Všeobecné informácie o Klarne nájdete tu. S vašimi osobnými údajmi bude Klarna narábať v súlade s príslušnými pravidlami na ochranu osobných údajov ako je uvedené v zásadách ochrany osobných údajov Klarna.
 • Vaše osobné údaje (len emailovú adresu) zdieľame s tretími stranami (vrátane našich marketingových partnerov - napr. Funko a umelcov), aby vám mohli zasielať marketingovú komunikáciu v súlade s vašimi marketingovými preferenciami. Napr. ak sa zaregistrujete na odber newslettera umelca.
 • Vaše osobné údaje zdieľame s našimi partnermi na sociálnych sieťach na účely hromadnej inzercie na sociálnych médiách a na použitie plug-inov na sociálnych sieťach na našich platformách.
 • Vaše osobné údaje zdieľame s tretími stranami, ktoré sponzorujú súťaže, lotérie a podobné akcie, aby sme im umožnili ich realizáciu.
 • Akékoľvek osobné údaje, ktoré zverejníte na alebo cez verejný priestor na našich platformách (napr. na message boardoch, v chate, na stránke profilu a blogoch) sa stávajú verejnou informáciou a môžu byť dostupné pre návštevníkov našich platforiem a pre verejnosť, môžu byť ďalej šírené na internete a iných médiách, kde môžu mať dosah na ešte väčšie publikum.
 • Vaše osobné informácie zdieľame, ak máme povinnosť tak konať (a/alebo dôvodne sa domnievame že máme takú povinnosť) na základe zákonných nariadení ako je súdny príkaz, donucovacie nariadenie zo strany regulátora alebo orgánov činných v trestnom konaní alebo za účelom vymáhania akejkoľvek dohody, ktorú sme s vami uzavreli, alebo v záujme ochrane práv, majetku a bezpečnosti EMP Group, vás, iných tretích strán, užívateľov našich platforiem alebo širokej verejnosti.
 • Vaše osobné údaje zdieľame v spojení s predajnými a obchodnými transakciami. Máme legitímny záujem na zverejnení alebo prenose vašich osobných údajov tretej strane v prípade reorganizácie, zlúčenia, predaja, spoločného podnikania, transferu alebo akéhokoľvek iného postúpenia akejkoľvek obchodného podielu alebo celej firmy, majetku alebo akcii (vrátane v spojitosti s vyhlásením bankrotu alebo podobnými udalosťami). Medzi tieto tretie strany môžu patriť napr. nadobúdajúca osoba a jej poradcovia.
 • Vaše osobné údaje zdieľame za účelom vymáhania našich podmienok alebo akýchkoľvek iných dohôd, ktoré s vami máme, a aby sme mohli využiť dostupné opravné prostriedky alebo eliminovať škody, ku ktorým môže dôjsť pri akejkoľvek činnosti ako je súdny príkaz alebo vymáhanie pohľadávok.

4. POSÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE ĎALEJ?

Upozorňujeme, že v dôsledku globálnej povahy EMP Group môžu byť vaše osobné údaje uložené a spracované v ktorejkoľvek krajine, kde pôsobíme alebo angažujeme poskytovateľov služieb. Používaním našich platforiem ste porozumeli tomu, že vaše osobné údaje môžu byť presunuté mimo krajinu vášho pobytu vrátane krajín mimo EHP ako je napr. USA, kde môžu byť zásady ochrany osobných údajov odlišné od tých vo vašej krajine.

Niektoré z krajín mimo EHP podľa Európskej komisie poskytujú dostatočnú úroveň ochrany osobných údajov podľa štandardov EHP (celý zoznam týchto krajín nájdete tu). Na transfery z krajín EHP do krajín, ktoré nie sú podľa Európskej komisie v oblasti ochrany osobných údajov adekvátne (vrátane USA), sme kvôli zabezpečeniu uzavreli štandardné zmluvné doložky od EK, týkajúce sa transferov osobných údajov. Ak máte záujem o ich kópiu, kontaktujte nás emailom (naše kontakty nájdete v sekcii KONTAKTUJTE NÁS) alebo pre štandardné podmienky kliknite na tento odkaz.

Pozrite si sekciu "Dochádza u nás k prenosu vašich informácii?" v Špecifické pravidlá pre jednotlivé krajiny v týchto zásadách ochrany osobných údajov, pokiaľ máte záujem o informácie ohľadom toho, ako chránime vaše osobné údaje pri ich prenose z krajiny vášho pobytu do inej krajiny.

5. AKO DLHO UCHOVÁVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Vaše osobné údaje si ukladáme na tak dlho, ako je potrebné alebo povolené s ohľadom na účel(y), pre ktoré sme ich zozbierali a v súlade s príslušnými zákonmi.

Medzi kritéria, ktoré rozhodujú o dobe uchovávania patria:

 • Dĺžka obdobia, počas ktorého trvá náš vzťah s vami a poskytujeme vám naše platformy (napr. kým máte u nás účet alebo používate naše platformy).
 • Či existuje právny záväzok, ktorému sme podriadení (napr. určité zákony od nás vyžadujú, aby sme údaje o vašich transakciách uchovávali určité obdobie predtým, než ich môžeme vymazať).
 • Či je uchovávanie údajov vhodné vzhľadom na našu právnu pozíciu (napr. v súvislosti s platnými premlčacími lehotami, súdnymi spormi alebo regulačnými vyšetrovaniami) a
 • akékoľvek smernice vydané príslušnými orgánmi v oblasti práva a ochrany údajov.

6. CITLIVÉ OSOBNÉ ÚDAJE

Žiadame, aby ste nám neposielali a neprezrádzali žiadne citlivé osobné údaje (napr. čísla sociálneho poistenia, informácie súvisiace s rasovým a etnickým pôvodom, sexuálnu orientáciu a informácie o vašom sexuálnom živote, politické názory, náboženstvo alebo filozofické názory, informácie týkajúce sa zdravotného stavu, kriminálny register alebo členstvo v odborových zväzoch) na alebo prostredníctvom našich platforiem alebo iným spôsobom, pokiaľ si vyslovene nevyžiadame tieto informácie pre konkrétny účel.

7. VAŠE PRÁVA OHĽADOM ZACHOVANIA SÚKROMIA

Čo sa týka vašich údajov, máte aj niekoľko práv (ktoré sú predmetom určitých podmienok a výnimiek). Ktorékoľvek z týchto práv si môžete uplatniť tým, že nás kontaktujete. Naše kontakty nájdete v sekcii KONTAKTUJTE NÁS.
Ak nás budete kontaktovať, dajte nám, prosím, jasne vedieť, aké práva si prajete uplatniť a čo chcete, aby sme urobili ohľadom vašich osobných údajov a tiež akékoľvek dôležité informácie ohľadom vašich údajov, ktorých sa vaša žiadosť týka. Týmto spôsobom môžeme vybaviť vašu požiadavku efektívnejšie.
Pre vašu ochranu budeme možno potrebovať poskytnúť ďalšie informácie na overenie vašej identity predtým, ako spracujeme vašu požiadavku. Budeme sa snažiť vybaviť vašu požiadavku hneď, ako to bude možné a vrámci zákonne stanovených časových lehôt.
Máte právo odmietnuť naše používanie vašich osobných údajov, kde sa odvolávame na "legitímny záujem" ako právny základ pre spracovávanie vašich osobných údajov alebo keď používame vaše osobné 'údaje na účely priameho marketingu (napr. ak si už ďalej neprajete dostávať newslettere priameho marketingu, aktuálne informácie a inú marketingovú komunikáciu od nás).


Práva Čo to znamená?

Právo byť informovaný

Máte právo na jasné, transparentné a zrozumiteľné informácie o tom, ako používame vaše osobné údaje a o svojich právach. Preto vám poskytujeme tieto informácie v našich zásadách ochrany osobných údajov.

Právo k prístupu

Máte právo získať prístup k svojim osobným údajom (ak ich spracúvame) a iným informáciam (ako sú informácie v týchto zásadách ochrany osobných údajov).
Je to preto, aby ste o nich vedeli a mohli skontrolovať, že vaše osobné údaje používame v súlade so zákonmi o ochrane osobných údajov.

Právo na nápravu

Ste oprávnení požadovať opravu vašich osobných údajov, pokiaľ nie sú presné alebo úplné.

Právo na vymazanie

Toto právo je známe aj ako "právo byť zabudnutý" a, jednoducho povedané, umožňuje vám požiadať o vymazanie alebo odstránenie vašich osobných informácii, pokiaľ neexistuje žiadny presvedčivý dôvod na to, aby sme ich naďalej uchovávali. Nejedná sa o všeobecné právo na vymazanie, existujú tu výnimky.

Právo na obmedzenie spracovania

Máte právo "zablokovať" alebo potlačiť ďalšie používanie vašich osobných údajov. Keď dôjde k obmedzeniu používania, naďalej môžeme vaše osobné údaje uchovávať, ale nemôžeme ich ďalej používať. Máme zoznamy ľudí, ktorí nás požiadali o to, aby bolo ďalšie používanie ich osobných údajov "zablokované", aby sme zabezpečili, že toto obmedzenie bude rešpektované aj v budúcnosti.

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo dostať svoje osobné údaje v štruktúrovanej, bežne používanej forme, ktorá je čitateľná strojovo a požadovať, aby tieto údaje boli prenesené inému správcovi, pokiaľ je to technicky uskutočniteľné. Toto právo sa týka len osobných údajov, ktoré ste nám sami poskytli (nie akýchkoľvek iných informácii), ktoré spracúvame automatickými prostriedkami.

Právo na odmietnutie

Za určitých okolností máte právo odmietnuť používanie vašich osobných údajov, napr. pokiaľ ich nemusíme spracovať, aby sme splnili zmluvné alebo iné právne záväzky. Môžete napr. odmietnuť používanie vašich osobných údajov na účely priameho marketingu. Naďalej ale môžeme uchovávať vaše osobné údaje, ale nemôžeme ich už požívať spôsobom, o ktorý ste nás požiadali, aby sme ich nepoužívali.

Právo nebyť predmetom rozhodnutia založeného len na automatickom spracovaní, vrátane profilovania

Máte právo, aby vaše osobné údaje neboli použité na výhradne automatizované rozhodnutia o vás, ktoré budú mať dopad na vás. Napríklad máte právo, aby vaše osobné údaje neboli využité na vytvorenie vášho profilu, od ktorého by následne záviseli automatické rozhodnutia, bez toho, aby pri spracovaní bol prítomný človek.

Právo na sťažnosť

Máte právo na sťažnosť ohľadom toho, ako zaobchádzame alebo spracovávame vaše osobné údaje u dozorného orgánu, zvlášť vrámci členského štátu vášho trvalého pobytu, miesta práce alebo miesta údajného porušenia.
Pozrite si kontakty zodpovedného nemeckého dozorného orgánu (platí pre všetky aplikácie okrem nižšie uvedených):
Adresa: Data Protection Authority of the state of Lower Saxony (Germany), Prinzenstraße 5, 30159 Hannover.
Telefónne číslo: 0049511 120 – 4500.
Fax: 0049511 120 – 4599.
Email: poststelle@lfd.niedersachsen.de
Webová stránka: htttp://www.lfd.niedersachsen.de


Pre Belgicko (aplikácia “Large Popmerchandising België”, “Large Popmerchandising België en français” a www.large.be):
Adresa: Belgian Data Protection Authority, Rue de la Presse 35, 1000 Brussels
Telefónne číslo: +32 (0)2 274 48 00
Email: contact@apd-gba.be
Webová stránka: https://www.dataprotectionauthority.be/


Pre Taliansko (aplikácia “EMP Italia” a www.emp-online.it):
Adresa: Garante per la Protezione dei Dati Personali, Piazza Venezia n. 11, 00187 Roma
Telefónne číslo: + 39 06 69 6771
Email: protocollo@gpdp.it
Webová stránka: https://www.garanteprivacy.it/


Pre Holandsko (aplikácia “Large Popmerchandising Nederland” a www.large.nl):
Adresa: Autoriteit Persoonsgegevens, PO Box 93374, 2509 AJ DEN HAAG
Telefónne číslo: +31 (0)70 - 888 85 00
Fax: +31 (0)70 - 888 85 01
Email: internationaal@autoriteitpersoonsgegevens.nl
Webová stránka: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/


Pre Spojené kráľovstvo (aplikácia “EMP United Kingdom” a www.emp.co.uk):
Adresa: Information Commissioner’s Office, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire SK9 5AF.
Telefónne číslo: 0303 123 1113.
Webová stránka: https://ico.org.uk/make-a-complaint/

Právo odňatia súhlasu

Ak ste nám udelili svoj súhlas na akékoľvek narábanie s vašimi osobnými údajmi, máte právo kedykoľvek nám odňať tento súhlas (hoci, ak tak urobíte, neznamená to, že čokoľvek, čo sme s vašimi osobnými údajmi urobili do toho bodu je nezákonné). Patrí tu aj právo odňatia súhlasu s použitím osobných údajov na marketingové účely.

Pozrite si sekciu “Vaše práva na súkromie” v Špecifických zásadách pre jednotlivé krajiny týchto zásad na ochranu osobných údajov, ak máte záujem o informácie ohľadom konkrétnych práv na ochranu vašich osobných údajov vrámci svojej jurisdikcie.

8. AKTUALIZÁCIE TÝCHTO ZÁSAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tieto zásady ochrany osobných údajov môžeme kedykoľvek zmeniť. O akejkoľvek dôležitej zmene budete informovaní, pokiaľ bude medzi nami trvať vzťah, inak bude aktualizovaná verzia z času načas zverejnená na našej webovej stránke. Pozrite si Naposledy aktualizované v legende hore na tejto stránke, ak máte záujem zistiť, kedy došlo k poslednej aktualizácii. Akékoľvek zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov nadobúdajú účinnosť po zverejnení ich aktualizovanej verzie na alebo prostredníctvom našich platforiem.

9. KONTAKTUJTE NÁS

Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy ohľadom týchto zásad alebo našich praktík spracovania osobných údajov, kontaktujte nás emailom na datenschutz@emp.de (platí pre Nemecko, t.j. aplikácia “EMP Deutschland” a www.emp.de) alebo na emailové adresy jednotlivých krajín Máme pre vás tabuľku, ktorú nájdete tu, s emailovými adresami jednotlivých krajín.


Ak vám to viac vyhovuje, môžete nám napísať aj na nasledujúce adresy:

Nemecko
(platí pre všetky aplikácie a webové stránky okrem nižšie uvedených)

E.M.P. Merchandising Handelsgesellschaft mbH
Darmer Esch 70a
49811 Lingen
Germany

Belgicko
(Aplikácie “Large Popmerchandising België”, “Large Popmerchandising België en français” a www.large.be)

Large Popmerchandising BVBA
Middelmolenlaan 175 postvak 23
2100 Antwerpen
België

Taliansko
(Aplikácia “EMP Italia” a www.emp-online.it)

EMP Mailorder Italia S.r.l.
Via XX Settembre 70/G
37036 SAN MARTINO B.A. - VR –
Italia

Holandsko
(Aplikácia “Large Popmerchandising Nederland” a www.large.nl)

Large Popmerchandising BV
Schenkkade 50 K
2595 AR Den Haag
Nederland

Spojené kráľovstvo
(Aplikácia “EMP United Kingdom” a www.emp.co.uk)

EMP Mail Order UK Ltd.
c/o Francis Clark LLP
Melville Building East
Unit 18, 23 Royal William Yard
Plymouth
Devon
PL1 3GW
United Kingdom

Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov:
Môžete kontaktovať našu zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov priamo na tejto adrese:

Data Protection Officer
André Bosse
Darmer Esch 70a
49811 Lingen
GERMANY
phone: 0049 591 - 914310
e-mail: datenschutz@emp.de alebo tu si pozrite emailové adresy pre jednotlivé krajiny.

Emailová komunikácia nie je vždy bezpečná, preto do vášho emailu pre nás nikdy nepíšte informácie o kreditnej karte alebo iné citlivé údaje.

10. ŠPECIFICKÉ ZÁSADY PRE JEDNOTLIVÉ KRAJINY

10.1 Spojené kráľovstvo

POSÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE ĎALEJ?

Krajiny EHP sú uznávané Spojeným kráľovstvom ako krajiny poskytujúce adekvátnu úroveň ochrany osobných údajov a zákony Spojeného kráľovstva povoľujú prenosy osobných údajov zo Spojeného kráľovstva do krajín EHP. Okrem toho sú povolené aj transfery vašich osobných údajov do krajín mimo EHP za predpokladu, že tieto krajiny majú certifikát Európskej komisie, ktorý potvrdzuje, že poskytujú adekvátnu úroveň ochrany osobných údajov podľa štandardov EHP (celý zoznam týchto krajín nájdete tu).

Pre prenosy zo Spojeného kráľovstva do krajín, ktoré podľa štandardov Európskej komisie nie sú považované za vyhovujúce (vrátane USA), je potrebné zahrnúť štandardné zmluvné doložky, ktoré prijala Európska komisia vo veci ochrany osobných údajov. Tie sú považované Spojeným kráľovstvom za dostatočnú bezpečnostnú záruku pre prenos vašich informácii a my sme tieto doložky doplnili tam, kde dochádza k prenosu vašich údajov do krajín, ktoré podľa štandardov Spojeného kráľovstva neposkytujú dostatočnú bezpečnosť vašich osobných údajov. Ak máte záujem o ich kópiu, kontaktujte nás na dataprotection@emp.co.uk alebo si pozrite štandardné podmienky na nasledujúcom odkaze..

VAŠE PRÁVA OHĽADOM ZACHOVANIA SÚKROMIA

Pokiaľ ste v Spojenom kráľovstve, práva na ochranu vášho súkromia a vaše osobné údaje garantuje EMP Mail Order UK Ltd.:

Čo sa týka vašich osobných údajov, máte niekoľko práv (ktoré sú predmetom určitých podmienok a výnimiek). Ktorékoľvek z týchto práv si môžete uplatniť na dataprotection@emp.co.uk alebo prostredníctvom našich kontaktov v sekcii KONTAKTUJTE NÁS.

Máte právo odmietnúť naše používanie vašich osobných údajov, kde sa odvolávame na "legitímny záujem" ako právny základ pre spracovávanie vašich osobných údajov alebo keď používame vaše osobné údaje na účely priameho marketingu (napr. ak si už neprajete dostáva't.

Práva

Čo to znamená?

Právo byť informovaný

Máte právo na jasné, transparentné a zrozumiteľné informácie o tom, ako používame vaše osobné údaje a o svojich právach. Preto vám poskytujeme tieto informácie v našich zásadách ochrany osobných údajov.

Právo k prístupu

Máte právo získať prístup k svojim osobným údajom (ak ich spracúvame) a iným informáciám (ako sú informácie v týchto zásadách ochrany osobných údajov).
Je to preto, aby ste o nich vedeli a mohli skontrolovať, že vaše osobné údaje používame v súlade so zákonmi o ochrane osobných údajov.

Právo na nápravu

Ste oprávnení požadovať opravu vašich osobných údajov, pokiaľ nie sú presné alebo úplné.

Právo na vymazanie

Toto právo je známe aj ako "právo byť zabudnutý" a, jednoducho povedané, umožňuje vám požiadať o vymazanie alebo odstránenie vašich osobných informácii, pokiaľ neexistuje žiadny presvedčivý dôvod na to, aby sme ich naďalej uchovávali. Nejedná sa o všeobecné právo na vymazanie, existujú tu výnimky.

Právo na obmedzenie spracovania

Máte právo "zablokovať" alebo potlačiť ďalšie používanie vašich osobných údajov. Keď dôjde k obmedzeniu používania, naďalej môžeme vaše osobné údaje uchovávať, ale nemôžeme ich ďalej používať. Máme zoznamy ľudí, ktorí nás požiadali o to, aby bolo ďalšie používanie ich osobných údajov "zablokované", aby sme zabezpečili, že toto obmedzenie bude rešpektované aj v budúcnosti.

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo dostať svoje osobné údaje v štruktúrovanej, bežne používanej forme, ktorá je čitateľná strojovo a požadovať, aby tieto údaje boli prenesené inému správcovi, pokiaľ je to technicky uskutočniteľné. Toto právo sa týka len osobných údajov, ktoré ste nám sami poskytli (nie akýchkoľvek iných informácii), ktoré spracúvame automatickými prostriedkami.

Právo na odmietnutie

Za určitých okolností máte právo odmietnuť používanie vašich osobných údajov, napr. pokiaľ ich nemusíme spracovať, aby sme splnili zmluvné alebo iné právne záväzky. Môžete napr. odmietnuť používanie vašich osobných údajov na účely priameho marketingu. Naďalej ale môžeme uchovávať vaše osobné údaje, ale nemôžeme ich už požívať spôsobom, o ktorý ste nás požiadali, aby sme ich nepoužívali.

Právo nebyť predmetom rozhodnutia založeného len na automatickom spracovaní, vrátane profilovania

Máte právo, aby vaše osobné údaje neboli použité na výhradne automatizované rozhodnutia o vás, ktoré budú mať dopad na vás. Napríklad máte právo, aby vaše osobné údaje neboli využité na vytvorenie vášho profilu, od ktorého by následne záviseli automatické rozhodnutia, bez toho, aby pri spracovaní bol prítomný človek.

Právo na sťažnosť

Máte právo na sťažnosť ohľadom spôsobu, ktorým narábame alebo spracúvame vaše osobné údaje u UK regulátora pre ochranu osobných údajov ("ICO"). Pozrite si kontakt na ICO nižšie:

Adresa: Information Commissioner’s Office, Wycliffe House,
Water Lane, Wilmslow, Cheshire SK9 5AF.
Telefónne číslo: 0303 123 1113.
Webová stránka: https://ico.org.uk/make-a-complaint/

Právo odňatia súhlasu

Ak ste nám udelili svoj súhlas na akékoľvek narábanie s vašimi osobnými údajmi, máte právo kedykoľvek nám odňať tento súhlas (hoci, ak tak urobíte, neznamená to, že čokoľvek, čo sme s vašimi osobnými údajmi urobili do toho bodu je nezákonné). Patrí tu aj právo odňatia súhlasu s použitím osobných údajov na marketingové účely.