Vzorový formulár na odstúpenie

Na uplatnenie práva na odstúpenie môžete použiť tento formulár alebo môžete sformulovať svoje vlastné vyhlásenie o odstúpení. Na zobrazenie a tlač informácií týkajúcich sa vrátenia budete potrebovať program Adobe Acrobat Reader (k dispozícii bezplatne).

Príjemca:
EMP - Vrátenie zásielok
Hollého 1
036 01 Martin

E-mail: mailbox@emp-shop.sk

Dolu podpísaná/ý/podpísaní (*) týmto odstupujem/odstupujeme (*) od zmluvy, ktorú som/sme (*) uzavreli na nákup nižšie uvedeného tovaru (*)/poskytnutie nižšie uvedenej služby (*):

Číslo objednávky (*)

Objednané dňa (*)/prijaté dňa (*)

Meno spotrebiteľa(ov)

Adresa spotrebiteľa(ov)

Podpis(y) (iba na oznámení v tlačenej forme)

Dátum

(*) Nevhodné vymažte