Obchodné podmienky Merchandising EMP HGmbH

Dôsledky stornovania objednávky

V případě oprávněného stornování musí být zboží nebo služby poskytované každou stranou vrácené stejně jako všechny výhody z nich získané (napr. úroky). Pokud nemůžete zboží nebo službu vrátit, nebo jen v poškozeném stavu musíte zaplatit příslušnou kompenzaci. Za znehodnocení zboží a výhod z nich získaných musíte zaplatit kompenzaci jedině v tom případě když  znehodnocení přesahuje zkoumání vlastností  zboží a jeho funkčnost. „Zkoumání vlastností  zboží a jeho funkčnost“ znamená  vyzkoušení a prohlídnutí předmětu způsobem jakým sa prohlíží v obchodě. Hradíte běžné náklady spojené s vrácením zboží. Jinak, vrácení zásilky nestojí žádné náklady. Závazky na uzkutečnění platby se musí splnit do 30 dnů. Tato lhůta, pro vás začíná plynout odesláním odvolaní a nebo námitky, a pro nás jejím přijetím.

 


Vaše právo na stornovaní zboží předčasně vyprší když je smlouva z obou stran zcela splněná na základě vašeho požadavku. Nárok na odstoupení od smlouvy nevzniká při (a) zásilkách audio nebo video nahrávek (např. CD, LP, DVD ) anebo softvéru (např. her) s vyjímkou případů, kdy zásilka nebyla otevřená vámi; (b) zásilkou lístků na jakoukoli akci (např. koncerty); (c) zásilka zboží, které bylo vyhotoveno podle vašich speciálních požadavků nebo byli ušité na míru vašim osobním potřebám, anebo není možné je vrátit kvůli jejich vlastnostem; (d) doručení novin, časopisů, ročenek pokud jste se tak nedohodli telefonicky.

 


- Konec pokynů ohledně stornování zboží -

 


*Pomůcka: Zde si můžete  stáhnout formulář na vrácení zásilky:

 

 

Stáhnout formulář na vrácení zásilky pro zákazníky z CZ (PDF soubor)
Stiahnuť formulár na vrátenie zásielky pre zákazníkov z SK (PDF soubor)


Na prohlížení a tisknutí formulářů potřebujete free Adobe Acrobat Reader

Poškozené zásilky

Presvěčte se, že zásilka, kterou jste obdrželi je nepoškozená (jestli je to možné otevřete ji v přítomnosti doručovatele V žádném případ nepřijímejte poškozenou zásilku (například otevřená krabice a pod.). Tímto totiž bezvýhradně potvrdíte přijetí nepoškozeného zboží.

Celý obsah (c) na EMP Merchandising 1998-2017

Nikdo iný ako EMP Merchandising a jeho pridružené časti sú zpôsobilé reprodukovat, používat, zverejniť a distribuovať materiály obsiahnuté na tejto webovej stránke. Používánie alebo zneužitie týchto materiálov s výnimkou zpôsobov výslovne povolených je zakázáné. EMP Merchandising a jej dcérske spoločnosti majú právo vymáhať svoje práva duševného vlastníctva v plnom rozsahu zákona.

Podmínky v PDF ke stažení