FAQ (Často kladené otázky)

Celý obsah (c) na EMP Merchandising 1998-2017

Nikdo iný ako EMP Merchandising a jeho pridružené časti sú zpôsobilé reprodukovat, používat, zverejniť a distribuovať materiály obsiahnuté na tejto webovej stránke. Používánie alebo zneužitie týchto materiálov s výnimkou zpôsobov výslovne povolených je zakázáné. EMP Merchandising a jej dcérske spoločnosti majú právo vymáhať svoje práva duševného vlastníctva v plnom rozsahu zákona.